Door Lutz Jacobi op 10 januari 2014

Nieuw begin!

Was inwoonster van de gemeente Boarnsterhim en dit is sinds Nieuwjaarsdag ‘Leeuwarden ‘. In mijn dorp Wergea vinden we dit prima, want we zitten dicht bij de stad en we werken daar,  gaan daar naar school en de meeste voorzieningen zijn daar.

Leeuwarden is door deze fusie een ‘100.000-plus’ gemeente geworden. Een lang gekoesterde wens van onze hoofdstad.  De nieuwe gemeenteraad werd 2 januari geïnstalleerd en als ‘nieuwe’ inwoonster was ik er bij.

Ik vond het mooi dat 11 raadsleden hun eed in het Fries aflegden met de woorden  ‘Dat ûnthjit ik ‘. Over het algemeen zijn ze in onze hoofdstad toch wat meer van het Liwadders, het stadsfries. De invloed vanuit Grou, Wergea en de andere dorpen is dus merkbaar.

Ook in Heerenveen en De Fryske Marren werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Ik wens dat in deze nieuwe raden goed wordt samen gewerkt en dat er geïnvesteerd wordt in goed contact met de dorps-en wijkbewoners. Dat zij gefaciliteerd worden in hun wensen voor hun dorpen en wijken. Dit wordt niet gemakkelijk met minder geld vanuit het Rijk, maar door politieke samenwerking is veel mogelijk! Niet kissebissen, maar de inzet voor de mensen centraal stellen.

Noem het maar ‘nieuwe Politiek ‘.  In Fryslân kunnen we dat!

Wens u allemaal een heel goed 2014 toe!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi