Door op 23 september 2013

Nationale burendag in de Jister van Twizelerheide.

Al weer voor de achtste keer organiseerde de gemeente Achtkarspelen de nationale burenda. Op zaterdag 21 september 2013 kon iedereen aanschuiven  bij het Achtkarspelense ontbijt dat deze keer werd gehouden in de Jister in Twizelerheide.

Burgemeester Gerben Gerbrandy vertelde in zijn openingstoespraak dat de contacten die bewoners van de gemeente Achtkarspelen met elkáár hebben belangrijk zijn. Een terugtredende overheid laat meer over aan de samenleving. Dat betekent meer doen met elkaar en voor elkaar. Hij onderschreef daarmee ook het belang van de burendag in zijn gemeente. “Bij elkaar aan tafel zitten en een praatje maken met mensen die je normaal niet elke dag tegenkomt kan nieuwe banden scheppen. De voorwaarden vandaag scheppen we door u De gemeente schept voor u vandaag de voorwaarden door een goed ontbijt aan te bieden en u de gelegenheid te geven nieuwe contacten te leggen. Omgekeerd willen wij ook graag weten wat er bij u leeft”.

Burgemeester-Gerbrandy-in-gesprek-met-bezoekers-Burendagontbijt-2013-522x391

Burgemeester Gerbrandy moedigde de aanwezigen aan in gesprek te gaan met de politieke vertegenwoordigers van de gemeente Achtkarspelen. “ Maakt u vooral ook een praatje met de  gemeenteraadsleden die hier aanwezig zijn. Wij als gemeente willen niet alleen u informeren, maar we willen ook geïnformeerd worden”, aldus Gerbrandy. De PvdA raadsleden Gerda Postma en Theun Nicolai en bestuursvoorzitter Jan F.Kloosterman  waren bij het ontbijt en kwamen daar met een groot aantal mensen in gesprek.

6

De 82 – jarige Hinke Veenstra uit de Bôge in Harkema vertelde dat ze op de fiets naar het burenontbijt was gekomen. “Een groot aantal dingen kan ik niet meer bijbenen” ,vertelde ze. “Zo heb ik moeite met een groot aantal zaken die per internet worden geregeld. Betalen doe ik nog steeds via het bankkantoor. Een computer heb ik niet, maar ik beweeg me nog goed in de samenleving. Het ontbijt vandaag wilde ik niet missen. Je treft altijd mensen met wie je een praatje  kunt houden”.

Over de bezuinigingen van de overheid zegt ze het volgende: “Vroeger in de jaren van de Tweede Wereldoorlog  en de naoorlogse jaren hadden we helemaal niets en leerden we ons zelf te redden. Daarna hebben we heel veel jaren gehad waarin we het meer dan goed hadden. Alles werd verzorgd door de overheid. Nu het minder gaat, vind ik dat we ons ook weer zelf moeten gaan redden en minder moeten leunen op onze overheid. Ik begrijp best dat we het wat minder krijgen in de komende jaren”.

Burendag. Iedere bezoeker een eigen verhaal. Hinke was er één van. Midden tussen en met de mensen en dat is ook de PvdA.

SONY DSC