Door op 26 oktober 2013

Mensen werken hard aan een leefbare samenleving.

Op de receptie ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksjubileum van Jaap en Dinie Coerse was ook PvdA Tweede Kamerlid Agnes Wolbert aanwezig. Leden van de afdeling Achtkarspelen spraken raakten met haar in gesprek. Agnes kwam vanuit haar werk in de Jeugdzorg in de Tweede Kamer. Daar is ze woordvoerder voor eerstelijnszorg, preventie en sociaal-economische gezondheidsverschillen in portefeuille. Ook de brandweer en rampenbestrijding zijn te vinden op haar politieke bord.

De crisis heeft bij mensen geleid tot meer innovatie, vindt Agnes. Gemeenten stoten taken af,  doordat ze door de crisis financieel minder armslag hebben. Bij gemeentelijke bezuinigingen wordt het eerste bezuinigd op sport en vooral de zwembaden zijn daar de dupe van. Maar op veel plaatsen neemt de samenleving initiatieven en investeert op vrijwillige basis in die zwembaden waardoor ze open kunnen blijven. In Valthermond wilde de gemeente het zwembad sluiten. Dat pikte het dorp niet. Bedrijven en bewoners richten gezamenlijk een Dorpsbedrijf op dat voor elkaar kreeg om het zwembad over te nemen. Eind 2012 was de overname een feit. Het zwembad draait nu als een tierelier dank zij tientallen vrijwilligers en de bedrijven die hun financiële steun geven.

Ook in de zorg zijn er soortgelijke ontwikkelingen. Vanuit dorpshuizen en gemeenschapshuizen ontstaat een nieuw soort zorg waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigen inwoners in een dorp of een wijk voorop staat.  Dat zijn prachtige initiatieven. Samen met de professionele zorg maken de vrijwilligers het mogelijk dat mensen in hun eigen omgeving zorg en ondersteuning krijgen. Onder anderen in de Pekela’s met een hoge werkloosheid, een laag gemiddeld inkomen en een laaggeschoold niveau worden de handen ineengeslagen en ondernemen de inwoners veel activiteiten waarbij de zorg voor elkaar centraal staat.

Het zijn warme initiatieven in onze samenleving. Mensen komen weer centraal te staan en dat vind ik heel belangrijk. Bij dit soort initiatieven moet je er als overheid voor zorgen dat je geen betuttelende rol speelt. Mensen verantwoordelijkheid geven en ze die ook laten houden zonder dat je het met allerlei regeltje verstikt. Mensen kunnen veel meer verantwoordelijkheid aan dan overheden denken, aldus Agnes Wolbert die ook in Achtkarspelen nog graag eens wil komen buurten.