Door op 1 februari 2014

Lutz Jacobi pleit voor meer geld voor de Friese taal.

Het bezoek naar Den Haag kreeg in de plenaire zaal van de Tweede Kamer een Fries tintje. Om vier uur was er een debat over extra subsidie voor de Friese taal. Op de tribune van de plenaire zaal vielen de PvdA’ers uit Achtkarspelen op. Naast twee groepen leerlingen waren er verder geen toehoorders bij het debat. De zussen Baukje, Grietsje en Gjellie van der Tuin vinden het prachtig om iets dat ze van televisie kennen nu zelf mee te maken.

Onder leiding van vice-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib konden Tweede Kamerleden in debat met staatssecretaris Sander Dekker.

Als de Friese taal afgemeten moet worden aan het aantal woordvoerders uit de partijen dat van deze gelegenheid gebruik maakte is het slecht gesteld. Alleen de woordvoerders van de SGP, VVD, PVV en PvdA namen deel aan het debat. Alle vier woordvoerders waren zeer positief over de extra subsidiering van de tweede rijkstaal. Daarbij benadrukten ze ook alle vier dat deze extra subsidie gebruikt moet worden voor stimulering van gecertificeerde onderwijskrachten in de Friese taal. Op dit moment heeft 40% van de leerkrachten die les geven in het Fries geen akte en dat moet beter, bepleitten de woordvoerders.

Aardig was een opmerking van het SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Hij stelde dat het tijd werd om de Slag bij Warns op 26 september 1345, waarbij de Hollanders en Friezen de degens kruisten en de Hollanders verloren, op te nemen in de Nederlandse Canon.

Lutz Jacobi toonde zich in dit debat net zoals altijd gedreven en vasthoudend. In het kader van de decentrale bevoegdheid bepleitte ze meer bevoegdheden met betrekking tot het Fries neer te leggen bij de provincie Fryslân en alleen de eindverantwoordelijkheid te houden bij de minister. Dit werd door de staatssecretaris overgenomen.

Sander Dekker reageerde met een kwinkslag op de opmerking van Bisschop: met de toekenning van extra subsidie voor het Fries in het onderwijs, moet de aloude vete die inmiddels al bijna 700 jaar duurt tussen Hollanders en Friezen, ook worden opgelost.

Rennie Nicolai vertelde bij het verlaten van de tribune dat ze het schitterend had gevonden om onze eigen Lutz in de Tweede Kamer bezig te zien met Fryslân. ‘Se docht it goed’, liet ze weten. Ook voor de overige bezoekers van de groep was dit het dessert na een prachtige dag in het gebouw van de Tweede Kamer. Een debat ‘oer ús eigen Fryske taal yn ‘e Keamer’.