15 februari 2014

Linksom!

Dit is onze folder voor de verkiezingen op 19 maart. Wij zijn trots op onze kandidaten die zich hierin aan u voorstellen en vertellen waar ze voor gaan.  De folder krijgt u als we u de komende weken tegenkomen maar kan ook hier worden gedownload. Verkiezingsfolder PvdA 8k GR2014.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
Wij willen een gemeente die zorg heeft voor haar inwoners, die armoede bestrijdt en al haar inwoners de mogelijkheid biedt om mee te doen. Een gemeente die zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van haar inwoners, waarbij de verantwoordelijkheid verder gaat dan beheer van gebouwen en wegen, maar die gaat over mensen. Over het bieden van kansen, over waardering, over respect. Over prettig wonen, zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Kortom, over leefbaarheid!

Gerda Postma Boelenslaan
Lijsttrekker voor de PvdA. “Ik wil me inzetten voor een leefbaar Achtkarspelen, een socialer en sterker Achtkarspelen. Dat betekent werk voor wie wil werken, zorg voor wie zorg nodig heeft en prettig wonen. En dat betekent dat niemand in armoede leeft en iedereen gelijke kansen krijgt.”

Theun Nicolai Drogeham
“Ik wil me inzetten voor glasvezel, toerisme en het MKB om banen te realiseren én voor de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen. Kruidhof en Spitkeet moeten worden gesteund, net als meer cultuurgerelateerde activiteiten. De intensieve veehouderij moet op slot en de kaalslag in het armoedebeleid teruggedraaid.”

Jaap Braams Surhuisterveen
“Ik zet me in voor passende zorg en goed onderwijs. Dit is van belang voor een gezond en sterk Achtkarspelen. Goede peuteropvang en onderwijs in ieder dorp, samenwerking maakt dat mogelijk. Ouderen verdienen zorg op maat, het liefst in de eigen omgeving. De gemeente geeft zoveel mogelijk opdracht aan lokale bedrijven. Met elkaar en voor elkaar!”

Aafke Postma Buitenpost
Heeft veel bestuurlijke ervaring en heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor behoud van zwembad De Kûpe. “Ik wil me de komende 4 jaar inzetten voor meer en beter werk, duurzaamheid, goede onderwijshuisvesting en goede voorzieningen. Zorg en andere hulp moet op rechtvaardige wijze worden gegeven.”

Joop de Haan Buitenpost
Vakbondsman in hart en nieren. Wil niets liever dan opkomen voor de ‘gewone man’. “Ik maak me sterk voor arbeid, betaalbare woningbouw, schuldhulp- verlening en de voedselbank. Ik wil goed luisteren naar mensen en concrete zaken op het terrein van werkgelegenheid oppakken.”

Sietie Haagsma Buitenpost
“Ik wil me samen met de mensen uit de gemeente sterk maken voor ontwikkeling en uitvoering van dorpsvisies en voor een gezonde toekomst voor de jeugd. We moeten nieuwe ideeën ontwikkelen voor woningbouw en veehouderij. Voor het milieu en om energie te besparen.”

Sander Postma Boelenslaan
“Ik wil jongeren een stem geven. De jeugd vertrekt massaal uit onze gemeente, daar wil ik iets aan doen. Buitenpost aan het spoor is de ideale plek om in Leeuwarden en Groningen studerenden te huisvesten. Achtkarspelen moet meer ambitie tonen en gaan bruisen!”

Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad, ook in Achtkarspelen.

Een sociaal en eerlijk programma
De PvdA in Achtkarspelen wil in de komende periode aan de slag met een sociaal en eerlijk programma.

Wij kiezen voor
* wurkjen en meidwaan
* soarch foar wa’t it nedich is
* noflik wenjen yn de Wâlden

Meer weten?
Ons verkiezingsprogramma en de complete kandidatenlijst vindt u op www.achtkarspelen.pvda.nl

Volg ons ook op
www.twitter.com/pvda8karspelen
www.facebook.com/PvdA8K

dit artikel is terug te vinden met de zoekknop GR2014