Door Theun Nicolai op 7 juni 2017

Linkse samenwerking in de gemeente!

Nadat ik de uitslag van de Tweede Kamer verkiezing goed tot me had laten doordringen was mijn twijfel over “links” groter dan mijn woede over “rechts”. Behoudzucht en onvrede is de nieuwe politieke correctheid geworden. En ik maar denken dat de kiezer zich zou realiseren dat we tot een van de meest rijke, meest gelukkige, meest ondernemende en meest sociale landen behoren. Met het beste zorgstelsel en pensioenstelsel ter wereld en erg gelukkige kinderen. Een en ander met dank aan de PvdA.

Ergo: Ergens in mijn zure binnenste verlangde een zeurderig stemmetje naar een vorm van verlichte linkse overheersing. Maar dat kan natuurlijk niet dus weg met dat zeurderige stemmetje. Voorwaarts… maar niet vergeten !
Voorwaarts, maar er moet wel iets veranderen. Ledenverlies, vergrijzing van het ledenbestand en diverse achtereen volgende verkiezingsnederlagen vragen om herbezinning en een zekere nederigheid. De fase van ontkenning is gepasseerd. Actie van onder-op is geboden.

De traditionele politieke ankerpunten werken niet meer. Niet voor politieke partijen noch voor de kiezers. Het stemgedrag van de kiezer is vluchtig en niet vastomlijnd. Politieke partijen kruipen naar elkaar toe. Geen partij is echt tegen de verzorgingsstaat, het milieu is geen keuze meer ( Parijs) en economische voorspoed en werkgelegenheid is een breed gedragen mening. Zelfs de invoering van een basisinkomen kent niet alleen supporters op Links maar ook bij D”66 en de VVD.

In juli 2016 schreef ons kandidaat Kamerlid Marco Keizer uit de Triemen / Drachten in de LC al dat Links in 2017 de handen ineen moet slaan. In 2017 zal dat wel niet meer lukken. Dan maar bij de gemeenteraad verkiezingen van maart 2018. Immers, aktie begint altijd van onder-op en in Fryslân.

De strijd tussen de PvdA, SP en GL doet geen van die partijen goed en doet de linkse invloed of macht zoals u wilt, verwateren. Ze zouden elkaar, ieder vanuit de eigen rol kunnen verstrekken. Progressieven fan Fryslân..… verenigt u. Verenigt u op thema”s als werk en inkomen, sociaal–culturele tolerantie, zorg en klimaat/ duurzaamheid. Ik ben er redelijk zeker van dat een lokale samenwerking op links niet een groot probleem is, mits zij wordt gecompenseerd door de schoonheid van wezenlijke politieke invloed of macht.

De PvdA Achtkarspelen neemt de handschoen op. Wij gaan binnenkort in gesprek met de SP en GL te Achtkarspelen. Op informele wijze en zonder agenda, maar toch. Het bolwerk PvdA mag barsten opdat het zonlicht weer weet door te dringen. Samen lokaal door met SP en GL zonder verloochening van ons indrukwekkende verleden maar aangeraakt door nieuwe krachten en begeerten. Ja, ik zit nog een beetje in de 1 mei viering.

Bovenstaande is geschreven indachtig de dichtregel van J.C. Bloem:

IEDERE VERANDERING IS EEN
VERSLECHTERING, ZELFS DE VERBETERING.

Theun Nicolai
Fractievoorz. PvdA Achtkarspelen

Bewaren

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai