12 mei 2014

Ledenvergadering PvdA Achtkarspelen stemt in met deelname aan coalitie.

Op vrijdag 6 april 2014 is besloten door FNP, GBA en PvdA om met elkaar te trachten tot een coalitie te komen. Deze drie partijen zijn hierin geslaagd.

Op maandag 12 mei 2014 is het coalitieakkoord voorgelegd aan de ledenvergadering van PvdA Achtkarspelen. Na de toelichting van fractievoorzitter en onderhandelaar Gerda Postma stemde de ledenvergadering in met deelname aan de nieuwe coalitie. De kandidaatstelling van Gerda Postma als wethouder werd unaniem en met applaus ondersteund.

In haar vergadering van 15 mei 2014 zal de gemeenteraad van Achtkarspelen het coalitieprogramma vaststellen en de wethouders benoemen. Gerda Postma is de wethouderskandidaat van de PvdA.

Het coalitieprogramma van FNP, GBA en PvdA is beschikbaar via de volgende link.