Ledenvergadering PvdA 8K op maandag 25 maart 2019.

16 maart 2019

Het bestuur van de afdeling Achtkarspelen van de PvdA nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de voorjaarsvergadering die wordt gehouden op maandag 25 maart 2019, aanvang 20.00 uur, in Café Stynsgea, Geawei 35a te Augustinusga.

Anders dan gebruikelijk wordt het verslag van de vorige ledenvergadering niet ter vergadering voorgelezen.
Het verslag kan, evenals het jaarverslag over 2018, hieronder worden gedownload en vervolgens worden gelezen en/of afgedrukt.

Tijdens de vergadering vinden – conform de reglementen en in overeenstemming met het rooster van aftreden – bestuursverkiezingen plaats. Er zijn momenteel twee vacatures. Het is echter de wens om het bestuur te versterken en vooral te verjongen. Leden worden daarom gevraagd na te gaan of zij zichzelf of anderen als geschikte kandidaat zien.
Bouwen aan een sterke partij, die er lokaal, provinciaal en landelijk toe doet, doe je immers van onderop.
Belangstellenden kunnen zich tot 24 maart melden bij de secretaris door een e-mail te sturen naar pvda.achtkarspelen@gmail.com.

Download hier de volgende vergaderstukken als PDF-bestand:
Agenda van de ledenvergadering van 25 maart 2019.
Verslag van de ledenvergadering van 26 november 2018.
Jaarverslag 2018 van de PvdA afdeling Achtkarspelen.