Door Lutz Jacobi op 29 maart 2015

Krimpregio’s, van cijfers naar maatwerk.

Donderdagochtend zat ik om 8 uur aan het ontbijt in Nieuwspoort met de Stuurgroep Netwerk Noordoost Fryslân. Voor dag en dauw waren zij naar Den Haag afgereisd om met de Noordelijke Kamerleden te praten over de plannen van het Kabinet over de krimpregio’s. Door ‘gestoei met cijfers’ is Noordoost-Fryslân (nog) niet aangemerkt als ‘krimpregio’.

Hoe zit het dan met die cijfers?

Het Kabinet hanteert een kwalificatiecriterium. In de ogen van het Kabinet is er sprake van een krimpregio als de verwachte huishoudensdaling in 2040 op zijn minst 2,5% is. In de Noordoost regio is Tytsjerksteradiel een uitzondering: daar wordt nog een groei van het aantal huishoudens verwacht. In alle andere gemeenten in deze regio zal het aantal huishoudens de komende jaren afnemen.

Het gemiddelde krimppercentage van Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Tytsjerksteradiel is 1,98% en krijgt daardoor van het Kabinet niet de ‘Krimpstatus’. Maar, als Tytsjerksteradiel (dat deels dichtbij Leeuwarden ligt) niet wordt meegerekend is het gemiddelde krimppercentage voor de overige gemeenten 5,43%. En dus wel een duidelijke krimpregio!

Los van al dit gecijfer heeft een speciale krimpcommissie (de Commissie Krikke) het Kabinet geadviseerd om de focus te richten op alle regio’s waar naar verwachting de huishoudens de komende jaren dalen, zonder onderscheid in percentage. En daarbij maatwerk te bieden in de behoeften per regio. Of het nou gaat om zorg, onderwijs, wonen of economie. Elke regio is anders en heeft speciale aandacht en zorg nodig.

Noordoost-Fryslân was allang klaarwakker. Er wordt hard gewerkt aan plannen om de economie hier vitaal te houden, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De inwoners en de regionale bedrijven en organisaties worden bij deze plannen betrokken. Het is al lang duidelijk dat de dorpen kleiner worden in de toekomst: daar wordt in Fryslân constructief over nagedacht.

En dat verdient steun vanuit Den Haag, dat vereist maatwerk. Het Kabinet is blijkbaar nog niet overtuigd: ik wel! 8 april komt het debat over de aanpak van de krimp in Nederland!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi