Door Lutz Jacobi op 6 december 2015

Klimaatconferentie Parijs

Over de noodzaak tot resultaat te komen bij de klimaatconferentie in Parijs, zei Obama het volgende: “We zijn de eerste generatie die de klimaatmaatregelen op de agenda zet en tegelijk ook de laatste generatie die er wat aan kan doen.”
Om verdere achteruitgang van ons leefklimaat te voorkomen zijn maatregelen noodzakelijk om vooral CO2 (kooldioxide) en luchtverontreiniging terug te dringen. Deze urgentie is inmiddels wereldwijd helder. De initiatiefwet Klimaat van Samsom/Klaver is een van de serieuze initiatieven waar we snel mee van start kunnen. Komende week ben ik ook bij de klimaatconferentie in Parijs en ik hoop op goede afspraken.

Het moment is daar, er is geen tijd meer te verliezen!

Als woordvoerder Water zet ik mij in voor klimaatneutrale steden. Groen-blauwe steden, die het vele water uit de hoosbuien goed kunnen weerstaan.

Door klimatologische effecten krijgen we steeds meer heftige regenval, die de steden/het riool niet aankunnen. Heftige regenval die voor miljoenen schade veroorzaakt in de grote versteende steden. En deze regenval, veroorzaakt door de klimatologische veranderingen, gaat voor steeds meer ellende zorgen als we er niets aan doen. Er zijn al veel initiatieven die hier aan werken. Er zijn ook veel initiatieven die stuk lopen op regelgeving. Regels die, onbedoeld, de uitvoering van praktische ideeën tegenwerken. Daar werken we aan.

Veel meer dan tot nu toe moeten we elke bewoner, elke stedeling, doordringen van het feit dat alle, alle, alle maatregelen bijdragen aan een beter milieu. In de steden betekent dit vooral veel meer wateropvang, waar de inwoners zelf ook wat aan kunnen doen. Vergroenen van de stad helpt sowieso! Het helpt als u het afval scheidt, het helpt als u zuinig omgaat met energie, het helpt als u bewuster koopt, het helpt als u niet veel weggooit.
Zowel als het gaat om eten als bijvoorbeeld om kleding. Hergebruik en gebruik langer, gebruik minder. Ook als uw buren het nog niet doen. En ja, het draagt substantieel bij als we als Europa maatregelen nemen om ons klimaat neutraal te maken, ook als onze grote wereldburen het nog niet doen! Op naar Parijs, er is veel te doen!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi