25 februari 2013

Kleine scholen

Scholen moeten opgeheven worden als ze minder dan 100 leerlingen hebben. Aldus een advies van de Onderwijsraad. De PvdA verzet zich daartegen! In Achtkarspelen zouden acht scholen de deur moeten sluiten. Slechts in drie centrumplaatsen blijft openbaar onderwijs bestaan. De Onderwijsraad wijst op het risico van onvoldoende kwaliteit van kleine scholen. Maar het overgrote deel van de scholen tot 100 leerlingen voldoet volledig aan de normen van de inspectie. De Onderwijsraad gaat volledig voorbij aan de sociale functie van een school in een dorp waar het een bindmiddel en een aanjager van activiteiten is. Kortom: in verzet!
De PvdA – Achtkarspelen heeft een standpunt geformuleerd, waar de afdelingen Kollumerland, Dantumadiel en Dongeradeel zich bij aansluiten. Dit standpunt gaat naar de Statenfractie, gedeputeerde Jannewietske de Vries en Hans Komst, de fractie in de Tweede Kamer en partijvoorzitter Hans Spekman.