Door Theun Nicolai op 4 september 2017

KH 2018 en Stynsgea

De PvdA is een cultuurminnende partij. Vanuit die rol werd door ons op 06 juli 2017 een motie ingediend om Stynsgea, symbolisch, uit te roepen tot Kultureel Haaddoarp 2018 van Achtkarspelen. De daarbij behorende culturele activiteiten worden gerealiseerd door de actieve en creatieve commissie Portraits of Paradise te Stynsgea. De motie werd door de gehele gemeenteraad gesteund.

Waarom Stynsgea ?

  • Stynsgea kent een roemrijk verleden. In het boek “ Achtkarspelen rond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried” van Simon Hoeksma ( blz. 40 t/m 44) wordt de historie van Stynsgea toegankelijk beschreven.
  • Stynsgea heeft een gymvereniging, een muziekkorps en een toneelvereniging die voor de nodige reuring en entertainment kunnen zorgen.
  • Plaatselijk Belang Stynsgea viert in 2018 zijn 125-jarig bestaan.
  • Kultureel Stynsgea, PB Stynsgea, Sportief Stynsgea en Kerkelijk Stynsgea willen verbindend zijn en streven naar een win-win situaties samen met bijvoorbeeld de Swaddekuier, Keunstkrite Twizel en het Frysk Museum.

Het is vooral aan de commissie Portraits of Paradise, geformeerd rond de schilder W.B. van der Kooi, om vorm en inhoud te geven aan het programma. Dat het openingsfestijn KH2018 te Achtkarspelen plaatsvindt te Stynsgea (Abrahamsplein?) lijkt logisch. De zeepkist voor de baas van KH 2018, Tjeerd van Bekkum, is gewenst. Een raadsvergadering te houden in het oudste (Hervormde) kerkgebouw van Achtkarspelen vormt een uitdaging.

Het volk wil brood en spelen. Het volk wil aktie. Het volk wil patat met mayonaise. Het volk wil reuring en herkenbare cultuur. De schoonheid van het schijnbaar nutteloze verdient aandacht en budget. Verlangen en begeerte is geen gezeur maar een loffelijk streven.

Theun Nicolai, PvdA 8K

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai