23 januari 2014

Kennismaken met Lutz Jacobi.

Maandagavond half zes zaten vertegenwoordigers van een aantal organisaties uit Achtkarspelen bij Lutz Jacobi en het bestuur en de fractie aan tafel. Afgelopen jaar bezochten we als PvdA Achtkarspelen regelmatig bedrijven, instellingen en organisaties in onze gemeente. Die werkbezoeken leverden ons veel informatie waarvan een deel in het verkiezingsprogramma is verwerkt.

Een paar organisaties waren de “pareltjes” van onze bezoeken en die mensen kregen de gelegenheid om Lutz Jacobi te vertellen over hun bijzondere ideeën en plannen. Bothilde Buma, voorzitter van de stichting Behâld De Kûpe, vertelde over een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief: inwoners van Buitenpost bereikten dat het zwembad in ieder geval nog vijf jaar open blijft. Bovendien heeft de stichting ambitieuze plannen voor duurzame nieuwbouw waarbij energieneutraal gewerkt kan worden door de restwarmte van de nabij gelegen fabriek Enitor kan worden gebruikt.

Jannie Reitsema en Berdine Buma zijn eigenaars van De 4 elementen, een camping annex bedrijfje waar jongeren van 18 jaar en ouder met een beperking 24uurs begeleiding krijgen met als doel zelfstandig in de maatschappij te kunnen wonen en werken. De bewoners werken op de camping, in het dorp of bijvoorbeeld bij VDM in Drogeham. Door intensieve begeleiding krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen, en goede werkhouding en oefenen in sociale contacten.

De derde gast was Johan Slaakweg van Raderwerk, het werk- en activeringscentrum van Achtkarspellen en Kollumerland. Deze instelling probeert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activiteiten te bieden met als uiteindelijk doel toeleiding naar regulier werk. De deelnemers aan Raderwerk beheren onder andere de Kringloopwinkel in Buitenpost.

Ook de gastsprekers van de avond Henk Everts, Rinze Fokkema en Jouke van der Zee konden tijdens de maaltijd zichzelf introduceren bij Lutz Jacobi.