Door Theun Nicolai op 2 maart 2014

Kandidaat van de Week: Theun Nicolai.

Theun Nicolai van Hamsherne is een herkenbaar en ambitieus raadslid. Teun is volop aanwezig in de raadzaal en daarbuiten. Hij is actief op de terreinen Ontwikkeling (economische zaken), Sociale Werkvoorziening, Kunst en Cultuur. Teun heeft niet alleen veel plezier in het raadswerk, hij houdt als geen ander van het debat en bijt zich graag vast in onderwerpen.

1. Wat doe je in je dagelijkse leven?
In de eerste plaats ben ik raadslid. Daarnaast werk ik als financieel adviseur en ben ik (kleinschalig) verhuurder van enig onroerend goed. Ik was penningmeester van Harkemase Boys maar daar ben ik november 2012 mee gestopt. Mijn hobby’s liggen in de sfeer van sport, kunst en cultuur.

2. Waarom kies je voor de PvdA?
Omdat de sociaaldemocratie mij in de genen zit.
Omdat de PvdA een brede en linkse volkspartij is waarbij je niet alleen gelijk hebt maar (soms) ook gelijk krijgt.
Omdat binnen de PvdA het begrip solidariteit tussen mensen centraal staat.
Omdat de PvdA snapt dat je niet alleen de dingen goed moet doen maar vooral de goede dingen moet doen.
Omdat de ‘verbeelding van de macht’, dromen van een betere wereld, ingang vindt bij de PvdA.

3. Waar ben je trots op in de afgelopen 4 jaar?
De intensieve veehouderij hebben we op de kaart gezet. Dit geeft veel hinder en kent een gevaarlijke toename. Zeker rondom Harkema en Drogeham moet de intensieve veehouderij op slot.

We hebben veel waardering ontvangen inzake onze denkbeelden over kunst en cultuur. Met name ons pleidooi voor meer eigentijdse Fryske kunst en cultuur (denk aan de Hûnekop) werd gewaardeerd.
En we blijven het belang van de Spitkeet te Harkema, de Kruidhof en het IJstijdenmuseum te Buitenpost en de upgrade van de Feanster Toer benadrukken.

“De PvdA heeft zich als geen ander geprofileerd als betrokken lokale partij in Achtkarspelen”

De afgelopen jaren heeft de PvdA talloze bezoeken gebracht aan bedrijven, instellingen, plaatselijke belangen, de middenstand, de sport, de zorg, noem maar op. Daarmee heeft de PvdA zich als geen ander geprofileerd als betrokken lokale partij in Achtkarspelen.

Het pleidooi om de huidige versnippering binnen het sociale domein (Raderwerk, Kearn, Dyn ynset, Vrijwilligerscentrale) tegen te gaan en te komen tot een Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen ( MOA) vindt ingang. De PvdA wil een overkoepelende MOA die WSW’ers groen, WWB ‘ers en Wajongers een plek biedt die past binnen hun vermogen en binnen hun kennis en kunde om daarmee hun maatschappelijke ontwikkeling en hun kwaliteiten te ontwikkelen

4.Wat vind je een van de belangrijkste onderwerpen waar de PvdA mee aan de slag moet?
Meer werk en maatschappelijk nuttige activiteiten.
Met 1100 werklozen, 700 WWB’ers, 220 mensen in de schuldhulp verlening en meer dan 200 mensen die bij de voedselbank lopen is de sociaal economische situatie in Achtkarspelen intriest. We zullen meer en beter moeten lobbyen om de beschikbare ANNO- en NUON-gelden naar Achtkarspelen toe te trekken.

Het op slot zetten van de intensieve veehouderij, vooral in Harkema en Drogeham.

Inzetten op recreatie en toerisme, op innovatie (Lauwershuis) en op onze eigen bedrijven en ons eigen MKB. Achtkarspelen is per spoor en middels het PM kanaal goed ontsloten. Ontsluiting per as via de Skieding moet en kan beter. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en daarbij werkgelegenheid creëren. De politiek is daarbij voorwaardescheppend en stimulerend.

5.Hoe haal jij je vrienden over om PvdA te gaan stemmen?
Ik ben politicus namens de PvdA en geen zendeling voor de PvdA. Ik vertel hoe de PvdA over zaken denkt en mee omgaat. Ik hoop dat dat anderen overtuigt. Zo niet, dan moeten ze een andere keus maken. Niks en niemand is groter dan de partij.

6.Wat is jou levensmotto?
Ik heb wel drie levensmotto’s.
• The work is hard, the pay is small, never mind fuck it all.
Dit motto voorkomt dat je in verdriet of teleurstelling blijft hangen.
• Zuerst kommt das Fressen und dann die Moraal.
Dus wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen.
• Niet lullen maar poetsen.

7. Wie is jou grote voorbeeld?
Joop den Uyl (premier 1974-1978) vond ik erg inspirerend en Wouter Bos met zijn aanpak van de bankencrisis was moedig en kordaat. En Lutz Jacobi is een fantastisch mensen-mens.

8. Is er verder nog iets wat je kwijt wilt?
Mijn tegenzin tegen one issue partijen zoals 50 Plus en de Partij voor de Dieren.
De politiek behoeft een brede visie voor allen en mag zich niet beperken tot alleen 50 plussers of dieren. Vreselijk.

9. Hou jij meer van wâldbeantsjes of van wâldgieltsjes?
Waldbeantjes met spekvet en sjerp.

Opname 034 (483x640)

GR2014 KvdW

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai