Door Jaap Braams op 23 februari 2014

Kandidaat van de Week: Jaap Braams.

Na het vertrek van Sjon Stellinga is Jaap Braams uit Surhuisterveen raadslid geworden. Hij legt binnen en buiten het gemeentehuis graag en goed verbindingen. Jaap is een gedreven pleitbezorger voor de menselijke maat!

1. Wat doe je in je dagelijkse leven?
Ik werk ondertussen zo’n 28 jaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Onder andere als docent bedrijfskunde, coach en stagebegeleider. Diverse organisatorische taken en in projecten voor werkzoekenden en cursussen voor medewerkers van Caparis. Gecombineerd met gemeenteraadslid zijn laat dit niet veel tijd over voor andere hobby’s. Onze kinderen zijn ondertussen de deur uit en studeren alle drie, ze komen graag ‘by heit en mem thús’, onze zorg en steun is meer op afstand.
Ik geniet van lange wandelingen met de hond, gelukkig hebben we nog een aantal zandpaden waar het rustig is en je volop kunt genieten van de omgeving en allerlei ontmoetingen.
Vakanties hou ik graag in zonnige oorden met voldoende leesvoer en het beleven van een andere omgeving en gewoonten. Onze meest favoriete camping de laatste jaren heeft enkel toilet en douche voorzieningen met een uitzicht wat doet denken aan het thuis uitzicht op de ‘Wide Pet’ en Harkema.

2. Waarom kies je voor de PvdA?
De PvdA is voor mij een compromis tussen idealen en haalbaarheid. Opkomen voor de minder sterken in de samenleving en verantwoordelijkheid durven nemen. Elke stap, hoe klein soms ook, in de richting van een rechtvaardiger samenleving is er een. Het is een voortzetting van de sociaal democratische arbeiders partij. Via democratische weg naar een socialere samenleving waarin de ‘gewone burgers’ meer (politieke) zeggenschap krijgen over hun eigen leven en werk. Alleen als je met veel bent kun je de machtigsten/sterksten in toom houden en wijzen op hun verantwoordelijkheid voor ook anderen en de omgeving. De geschiedenis heeft dat genoeg laten zien en laat nog dagelijks zien dat dit nodig is. Denk aan de jacht naar steeds de laagste lonen. Natuurlijk lijdt dit tot beperking van individuele vrijheid van de sterksten en beperking van onbegrensd winstbejag en graaicultuur. Ik hoop dat we het tijdperk van individualisering weer om kunnen buigen naar zaken als ‘naoberschap’ en ‘mienskip’. De PvdA staat voor samen en met elkaar.

3. Waar ben je trots op in de afgelopen 4 jaar?
Het meest trots ben ik op de resultaten van Caparis medewerkers op weg naar (veelal) hun eerste MBO diploma en het vertrouwen dat ik van hen kreeg. In het onderwijs is het mooi om te zien hoe goede studenten zich er als vanzelf door heen slaan, maar het meeste indruk maken toch diegene die met veel knokken en de nodige hulp van jou en collega’s het toch halen, boven zichzelf uitgroeien en zichzelf verder kunnen redden.

4.Wat vind je een van de belangrijkste onderwerpen waar de PvdA mee aan de slag moet?
Participatie. Meedoen.
Ieder heeft recht op een menswaardig bestaan en dient de mogelijkheid te hebben een inkomen te verdienen.
Laat ik het beperken tot Achtkarspelen. Het aantal inwoners dat buiten de boot valt in onze gemeente is veel te groot. 800 in de bijstand, 1200 in de WW, 300 afhankelijk van de voedselbank.

Dat is niet een individuele schuld, maar gevolg van hoe we zaken organiseren en wat we laten.

Op de arbeidsmarkt geldt teveel ‘ jij kan niet voor 120% productief zijn, dus jou hoeven we niet’. Ode aan werkgevers die daar anders in handelen, die wel mogelijkheden bieden. Dit moeten we meer stimuleren.
Werkgelegenheid en versterking van de economie, met behoud van natuur en landschap, of liever versterking daarvan.
Lef en lobbywerk is daar voor nodig. Het aanboren van geld, provinciaal en landelijk en lokale initiatieven en ondernemerszin. Den Haag moet weten dat er hier iets moet gebeuren, maar evenzo goed Leeuwarden.

Mogelijkheden zijn:
• Bouw en verduurzaming woningen (energie zuinig maken).
• De Kruidhof uitbouwen tot een (inter-)nationaal expertise en onderzoeks centrum, de plannen liggen er, universiteiten willen er in mee doen.
• Aantrekkelijker worden voor toerisme en recreatie.

5.Hoe haal jij je vrienden over om PvdA te gaan stemmen?
Het gaat om gemeentelijke politiek. De PvdA is het enige linkse, sociale alternatief en we zijn als lokale PvdA afdeling geen doorgeefluik van een PvdA-VVD regering. Wel maken we gebruik van landelijke invloed door landelijke politici hierheen te halen, Achtkarspelen op de kaart te zetten, te lobbyen.
Wij staan voor een sterk en sociaal Achtkarspelen waar zorg goed geregeld wordt, waar het goed wonen/leven is, met een rem op Achtkarspelen als (intensieve) veeschuur van Friesland, maar waar ook een economische impuls moet komen.
Het gaat niet alleen om stoeptegels en de hoogte van het bermgras.
Het gaat om toekomst van alle inwoners van Achtkarspelen.

6.Wat is jou levensmotto?
Een mens alleen is niks, je moet samenleven, samen dingen oppakken en ervoor zorgen dat diegene die soms achteraan lopen ook meekomen.

7. Wie is jou grote voorbeeld?
Dat is bij mij niet aan een persoon gebonden. Het gaat meer om eigenschappen of inzet. Al die mensen die zich door moeilijkheden heen knokken als ook diegenen die altijd een ander weer steunen en moed in weten te spreken wanneer dat nodig is.

8. Is er verder nog iets wat je kwijt wilt?
Ik ben blij met een verdergaande Europese eenwording. Een verdeeld Europa heeft in de hele wereld niets, maar dan ook echt niets in te brengen. Laat staan (op wereldschaal) een dwergstaat als Nederland. Europa is in het verleden zeer lang het slagveld van de wereld geweest met al zijn beconcurrerende stammen en landen. Nederland heeft dankzij Europese regelgeving o.a. meer rechtsbescherming voor consumenten en burgers. In een sterker wordend Europa krijgen juist regio’s, denk aan Friesland, meer kans en ruimte.

9. Hou jij meer van wâldbeantsjes of van wâldgieltsjes?
In dit kader een zeer belangrijke vraag. Ik zie de wereld al voor me, opgedeeld in twee kampen, met een hek er tussen: ‘Beantsje-iters en gieltsjes-iters’; waarom niet ‘de wichter’.
Ik vind beide prima. Het zijn eerlijke streekproducten. Hier zouden we met elkaar meer mee moeten doen. Ik vind het van de zotte dat we overspoeld worden met producten van de andere kant van de wereld en waarvan we niet meer weten wat er allemaal mee gedaan is of wat er aan toegevoegd is.
Verbouwd of geproduceerd in de Wâlden moet een geuzennaam worden voor kwaliteitsproducten uit onze eigen regio; iets waar we trots op zijn; ‘stipe foar W(r)âldfrucht’
Mogelijkheden te over, wat dacht je van:
• Wâldpint
• Wâldtsiis
• Wâldfleis
• Wâldhûs
• Wâldpyk
• Makke yn de FryskeWâlden.

Opname 051 (483x640)

 

Dit artikel is terug te vinden met de zoekknop GR2014.
<! kvdw >