Door Gerda Postma op 9 maart 2014

Kandidaat van de Week: Gerda Postma.

Gerda Postma uit Boelenslaan is onze lijsttrekker. De afgelopen jaren heeft ze zich bewezen als fractievoorzitter. Ze is ambitieus, gedreven en heeft leidinggevende capaciteiten. Met haar financiële kennis staat ze sterk in het debat. We zien in Gerda een betrokken lijsttrekker met een goed netwerk binnen en buiten de gemeente.

1. Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb een eigen bedrijf. Ik ondersteun bedrijven bij hun financiën, werk als interim-manager en ik coach mensen. Ik heb jarenlang in de not-for-profit sector gewerkt. Ik heb daar gezien dat mensen meestal heel graag willen maar niet altijd kunnen. Mijn hobby’s zijn o.a. theaterbezoek, lezen, zwemmen, sauna, uitgaan, concert, wandelen…

2. Waarom kies je voor de PvdA?
Mijn moeder is, en mijn vader was, een voorbeeld voor me. Ze zijn altijd dienstbaar geweest aan hun ouders, hun kinderen en de samenleving. Ze hebben, ondanks het zware boerenbestaan, ons en mij de kans geboden om ons te ontwikkelen. Alle kinderen verdienen deze kans. Mijn ouders hebben me ook geleerd dat als je iets wilt veranderen je dit niet in woorden naar in daden moet doen. De idealen van de PvdA, de idealen van de sociaal-democratie (vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit) zijn mijn idealen. Mijn overtuiging is dat iedereen van waarde is en het verdient om die waarde te ervaren. De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. We moeten ons niet van de wereld en de ontwikkeling en innovatie afkeren maar mee ontwikkelen zodat de inrichting van onze samenleving past bij de tijd waarin we leven. De PvdA is geen partij van stilstand maar een partij die vooruit wil. Ze staat echter voor een vooruitgang waarbij iedereen mee kan komen. Daar wil ik aan bijdragen en daarom heb ik voor de PvdA gekozen.

3. Waar ben je trots op in de afgelopen periode?
Ik probeer naar vermogen bij te dragen, dat is niet iets waar ik trots op ben maar wat ik vanzelfsprekend vind. Er zijn de afgelopen vier jaar teveel dingen gebeurd die teveel mensen hebben geraakt. Het minimabeleid van de gemeente is versoberd, de Achtbaners zijn hun baan kwijt geraakt, de jongerenwerkers zijn wegbezuinigd. Dit heb ik niet kunnen keren en dan is trots een zeer ongepast woord.
Waar ik wel trots op ben, zijn de mensen die samen het behoud van De Kûpe hebben veiliggesteld. De vrijwilligers, bijvoorbeeld op scholen, in de sport, welzijnswerk of cultuur, die iedere dag zorgen dat onze samenleving blijft draaien. De mantelzorgers die steeds weer klaar staan voor familie en vrienden. En trots ben ik op mijn eigen dorp waar de beide scholen, in het belang van de toekomst van het dorp, zijn samen gegaan. Een proces wat emotioneel en heftig is geweest maar waarbij ouders, leerkrachten en onderwijskoepels over hun schaduw heen zijn gestapt, met als resultaat een prachtige samenwerkingsschool.

4. Waar moet de PvdA de komende 4 jaar mee aan de slag?
Meer werk en minder armoede en iedereen van waarde!
Uit de vele gesprekken met ondernemers en inwoners ben ik in mijn overtuiging bevestigd dat Achtkarspelen veel meer kan doen aan werkgelegenheid. Daarbij moeten we eerst inzetten op de korte termijn door tijdelijk werk te realiseren zodat mensen niet onnodig aan de kant staan.
Armoede is voor mij onacceptabel en mogen we nooit gewoon gaan vinden. Mensen kiezen er niet voor om in armoede te leven, om bij de voedselbank om eten aan te kloppen. Ik zie het als mijn missie om armoede tegen te gaan.
Iedereen is van waarde en verdient het om die waarde te ervaren. Helaas ervaart nog niet iedereen die waarde, daar wil ik ze bij helpen. Door betekenisvol werk, door mee te doen!

5. Hoe haal jij je vrienden over om PvdA te gaan stemmen?
Ik probeer iedereen over te halen om te gaan stemmen omdat ik vind dat iedereen deze verantwoordelijkheid hoort te nemen. Als mensen een andere overtuiging hebben dan ik, dan respecteer ik dat. Wel merk ik dat heel veel mensen niet weten waar de partijen voor staan. Ik probeer mensen over te halen om serieus naar ons programma te kijken, maar ik haal ze niet over om op de PvdA te gaan stemmen. Wel probeer ik duidelijk te maken dat de PvdA Achtkarspelen een autonome afdeling is met een eigen programma en eigen mensen die bewust kiezen voor de gemeente omdat hun hart daar ligt.

6. Wat is jouw levensmotto?
Het grootste geluk is die van het onbaatzuchtig geven.

7. Wie is jouw grote voorbeeld?
Alle mensen vormen samen mijn voorbeeld. Mijn vader bewonder ik om zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn dienstbaarheid, mijn moeder om haar levenslust en vasthoudendheid, mijn familie om hun levensvreugde, hun eensgezindheid en hun onvoorwaardelijk geven. Van mijn partijgenoten bewonder ik Lodewijk Asscher en Martin van Rijn om de manier waarop ze in ontzettend moeilijke omstandigheden bij hun idealen blijven en verantwoordelijkheid nemen. Lutz bewonder ik om haar Fryske nuchterheid en enthousiasme. Jacques bewonder ik om zijn kennis en levenshouding. En allemaal bewonder ik ze omdat ze een goed hart hebben en altijd voor anderen klaar staan.

8. Wat wil je verder nog kwijt?
Wij, de inwoners van Achtkarspelen, zijn samen de gemeente. De democratie werkt alleen als we allemaal, of in ieder geval in grote meerderheid, kiezen voor welke gemeente we willen zijn. Welk bestuur we willen. Laat uw stem dus niet verloren gaan!

9. Hou je meer van wâldbeantsjes of van wâldgieltsjes?
Dat wordt dan toch wâldbeantsjes!

Opname 104 (483x640)

KvdW GR2014