Door Aafke Postma op 16 februari 2014

Kandidaat van de Week: Aafke Postma

Aafke Postma uit Buitenpost is nieuw als kandidaat-raadslid, maar niet in de politiek. Aafke heeft 8 jaar in Provinciale Staten gezeten en geldt als een politiek dier. Ze is sterk op de inhoud, ambitieus en gericht op relaties; zowel persoonlijke als bestuurlijke. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring; binnen en buiten de politiek. Ze is deskundig op communicatie en ook de nieuwe media hebben (zowel in praktische als inhoudelijke zin) geen geheimen voor Aafke.

1. Wat doe je in je dagelijkse leven?
Ik ben projectmanager vastgoed en voorzitter van de ondernemingsraad bij een woningcorporatie in Sneek, moeder van een zoon van bijna 7, plaatsvervangend voorzitter van ROOBOL Onderwijs, vrijwilliger bij de boekenkar op de Mienskip en zo nu en dan verricht ik hand- en spandiensten voor FNV Bouw Achtkarspelen. Voor PvdA Achtkarspelen beheer ik de website en de social media.
Ter ontspanning mag ik graag lezen, kookprogramma’s kijken en zelf koken, fotograferen en reizen, museums, festivals en concerten bezoeken.

2. Waarom kies je voor de PvdA?
Ik  hou van het activistische van de SP en het groene van Groen Links. Maar bij de PvdA voel ik mij het meeste thuis. De PvdA is een linkse en progressieve partij, een vereniging van mensen met het hart op de goede plaats. Het is een partij die de verantwoordelijkheid neemt, ook in tijden dat het niet makkelijk is. Dat zie je nu ook in Den Haag. Ik vind de keuzes die het kabinet neemt soms vreselijk, maar ik ben er van overtuigd dat het zonder de PvdA nog slechter zou zijn.

3. Waar ben je trots op in de afgelopen 4 jaar?
Ik ben er hartstikke trots op en dankbaar voor dat ik heb mogen meewerken aan het behoud van zwembad De Kûpe in Buitenpost. Een enthousiaste groep mensen uit Buitenpost heeft daar zijn schouders onder gezet, een goed plan gemaakt dat vervolgens ook is gerealiseerd. Ik ben trots op Bothilde Buma, Jack Hoving en Lammert Baas die vervolgens in het bestuur van de nieuwe zwembadstichting zijn gaan zitten en in de afgelopen maanden ontzettend veel werk hebben verzet.

Ik ben ook trots op de scholen van ROOBOL. Ze laten zien dat ze gaan voor goed onderwijs, het beste uit ieder kind halen en vreedzame scholen realiseren. Dat voel ik iedere keer als ik op een van de scholen kom. In Boelenslaan zijn ROOBOL en Noventa er in geslaagd om een nieuwe dorpsschool voor alle kinderen uit het dorp te realiseren, geweldig! En De Mienskip uit Buitenpost is excellente school, doordat ze er voor zorgen dat ieder kind de beste kansen krijgt.

4. Wat vindt je een van de belangrijkste onderwerpen waar de PvdA mee aan de slag moet?
Werk, werk, werk en meedoen. We moeten er voor zorgen dat we werkgelegenheid realiseren die past in onze streek. Ik zie enorme kansen in toerisme en recreatie. We hebben een uniek landschap, rust en kwaliteit.
Door goede internetverbindingen maken we onze regio interessant voor bedrijven die niet afhankelijk zijn van locatie. Met relatief goedkope woningen en bedrijfsgebouwen zijn wij een aantrekkelijke vestigingsregio voor nieuwe bedrijven.  Daarbij moeten we niet alleen naar onze eigen gemeente kijken, maar ook naar de ons omringende gemeenten, inclusief het Westerkwartier.

5. Hoe haal jij je vrienden over om PvdA te gaan stemmen?
Allereerst ben ik altijd blij als mensen gaan stemmen. De meeste vrienden van mij stemmen vaak linkser dan ik. In Achtkarspelen is de PvdA de enige sociale en progressieve partij die opkomt voor de mensen en vooral voor de mensen die het niet zo makkelijk hebben. Je merkt dat het echt nodig is dat er een sterke PvdA in de gemeenteraad zit. Wij zijn de enige partij die echt gaat voor een sociaal beleid.  Wie niet stemt, laat zijn stem verloren gaan.

6. Wat is jou levensmotto?
Storein makket ek wiet. Soms komen de dingen niet in een keer goed, dan moet je lange adem hebben en steeds opnieuw proberen om ze voor elkaar te krijgen. In ieder geval in de politiek.

7. Wie is jou grote voorbeeld?
Moeilijk kiezen! Ien Dales (deed wat gedaan moest worden), ús heit en mem (hard werken en rechtvaardigheid, en het maakte niet uit of je een jongen of een meisje bent), Lutz Jacobi (wars van conventies en aanhoudend bezig voor het goede doel)… maar ik kies toch voor Anita Andriessen.
Anita Andriessen was een bijzondere vrouw. Ze was hartelijk, lief én vasthoudend als een pitbull. Ze ging altijd voor de goede zaak, werkte hard én was benaderbaar voor iedereen. Ze groette altijd iedereen! Ze ging niet voor het eigen gewin, gunde iedereen zijn succes en gaf complimenten als iemand iets had gerealiseerd. “Goed wurk” was een van haar motto’s en die houd ik er graag in!

8. Wat wil ik verder nog kwijt
We moeten terug naar een respectvolle samenleving waarin iedereen meedoet. Zorg op maat, naar de wens van de persoon die ze nodig heeft. Geen belachelijk hoge salarissen voor managers in de publieke sector, maar respect voor de mensen die daarin werken. We moeten er voor zorgen dat iedereen een fatsoenlijke boterham kan verdienen.
En we moeten zorgen voor een eerlijke verdeling van al het moois wat we hebben. We moeten een duurzame samenleving opzetten waarin iedereen kan profiteren van de rijkdom die we hebben. Dat betekent ook dat we zorgvuldig moeten omgaan met energie, grondstoffen en onze leefomgeving.

9. Hou jij meer van wâldbeantsjes of van wâldgieltsjes?
Ik vind het fantastisch dat oude streekgewassen weer nieuw leven in wordt geblazen. Ik vind het belangrijk dat we daar ook ruimte voor geven en dat er meer bewust zijn komt voor streekproducten, voor seizoensgroente en op een duurzame wijze produceren van ons voedsel. Ik ben fel tegenstander van de trend dat grote multinationals patenten op zaden en pootgoed krijgen. Dat is niet goed voor de biodiversiteit en voor de toegankelijkheid van voedsel voor iedereen.
En oh ja, ik houd het meeste van peulvruchten, wâldbeantsjes dus. Vooral in de heerlijke soep die onze afdelingssecretaris Anneke Jongejan regelmatig voor gasten van de PvdA klaarmaakt!

Opname 077 - kopie (483x640)

Dit artikel is terug te vinden met de zoekknop GR2014.
<! kvdw >

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma