Door Jaap Braams op 10 juni 2013

Kaalslag in Achtkarspelen.

Het gebied van de Friese Wouden is aangewezen als nationaal landschap. Deze aanwijzing en beschermde status van het landschap is tot stand gekomen door de unieke landschappelijke waarde en de cultuur historie van het gebied. Die landschappelijke waarde is onder meer het gevolg van de kavelscheidingen van de landerijen door boomwallen en elzensingels.

De boeren in het landschap verenigd in de natuurvereniging de Noardlike Fryske Wâlden onderhouden het landschap door de boomwallen en elzensingels te onderhouden, te snoeien en periodiek te kappen. Bij het kappen van de boomwallen en houtsingels wordt een stringent beleid gehanteerd waarbij bepaald is dat er in het landschap geen kaalslag wordt gepleegd en de houtwallen krachtens een vaste cyclus jaarlijks in gedeelten mogen worden gekapt.

In het voorjaar van 2013 is een groot gebied, globaal begrensd door de Blauwhûsterwei en de Boelenswei, kaal gemaakt. Deze rigoureuze kaalslag beantwoordt niet aan het beeld ‘onderhoud beschermd landschap’ zoals in de landelijke aanwijzing is aangegeven.

Een uniek weide boomwallen gebied met grote diversiteit is hiermee verandert in een maisplantage van ongekende omvang in Achtkarspelen. Veel inwoners van Achtkarspelen vragen zich af hoe dit kon gebeuren en of dit het nieuwe beleid is.

De PvdA heeft in verband met deze beschadiging van het landschap onder Boelenslaan, de volgende vragen;

  1. Is de kaalslag bij B&W bekend?
  2. Is er vergunning aangevraagd en verleend voor deze kaalslag?
  3. Onder welke voorwaarden is deze vergunning verleend, m.a.w. zijn er ‘richtlijnen onderhoud beschermd landschap’ besproken en opgenomen.
  4. Om precedent werking te voorkomen: Als deze kaalslag niet conform vergunning verlening is, welke sancties kan en gaat het college opleggen?
  5. Welke acties gaat het College ondernemen om een dergelijke aantasting van het landschap in het vervolg te voorkomen.

Namens de fractie van de PvdA

Jaap Braams

kaalslag1

Zoals het was.gebied van de kaalslag in de hoek van de blauwe lijn (nu + 40 hectare maisplantage.)

kaalslag2

vanuit het westen gezien

kaalslag3

vanaf Boelenswei gezien