Door op 22 februari 2014

Jeugdwerkers moeten terug in Achtkarspelen.

Op vrijdag 21 februari jl brachten raads- en bestuursleden van de Partij van de Arbeid Achtkarspelen werkbezoeken aan het Heidepunt in Twijzelerheide en It Koartling in Buitenpost. Het welzijnswerk zit op beide plaatsen in de lift maar er dreigen grenzen aan de mogelijkheden. Dat komt onder meer door het ontbreken van jongerenwerkers in de gemeente. Ook bij eerdere werkbezoeken van de PvdA aan Harkema en Surhuisterveen lieten bestuurders aldaar de noodzaak weten van de terugkeer van de jongerenwerkers in Achtkarspelen.

Werkloosheid onder jongeren leidt sneller tot alcohol- en drugsproblemen.

“Reïntegratieprojecten zijn prachtig”, zegt Annet Boonstra van de gemeente Achtkarspelen in Twijzelerheide, “ maar helaas is er voor niemand een baan”. In Twijzelerheide zitten vooral de jongeren thuis. En die hebben werk nodig om te voorkomen dat ze afgestompt raken van de maatschappij. Marian de Jong van Verslavingszorg Friesland signaleert grote problemen bij werkloze jongeren en jongeren uit het voortgezet onderwijs in de Friese Wouden. Veel jongeren gebruiken partydrugs of harddrugs, allebei zeer verslavend. Daarnaast is ook het alcoholgebruik onder jongeren verontrustend. Mevrouw De Jong pleit voor terugkeer van de jeugdwerkers die deze jongeren kunnen opvangen en begeleiden.

Bij It Koartling in Buitenpost pleit bestuurslid Igbal Aslam voor hetzelfde. De gemeente heeft wel een leefbaarheids- en opbouwwerker in dienst die kan worden ingeschakeld bij jeugdproblemen. Maar met een te breed takenpakket en het werkterrein in heel Achtkarspelen, is dat totaal effectief is. Ook bij It Koartling wil men terugkeer van de jongerenwerker die de jeugd effectief begeleidt. “We moeten oppassen dat we geen verloren generatie kweken als we ze links laten liggen”, zegt Aslam. De jeugd zit nu in een vijftal bekende keten rond Buitenpos, volgens bestuurslid Hink Speulman, maar daarnaast zijn er nog meer dan tien plekken waar jongeren rondhangen en vrij alcohol drinken. Ook het drugsprobleem is groot.

De bestuursleden vrezen verder voor het voortbestaan van It Koartling, omdat er geen zekerheid is voor een subsidiëring in 2015. Het samenvoegen van een aantal instellingen in Achtkarspelen die zich allemaal min of meer bewegen op eenzelfde gebied zou uitkomst kunnen bieden. Door samenvoeging kan er efficiënter gewerkt worden.

De PvdA’ers merkten opnieuw dat het wegbezuinigen van de jongerenwerkers als een groot probleem wordt ervaren. De raadsleden van de partij zijn van plan na de verkiezingen hiermee aan de slag te gaan