3 januari 2013

Jan Kloosterman tijdelijk voorzitter

Op donderdag 3 januari werd Jan Kloosterman benoemd als tijdelijk voorzitter van de Pvda Achtkarspelen.
Scheidend voorzitter Jaap Braams gaf aan dat zijn werk als raadslid lastig te combineren is met het voorzitterschap van de afdeling. Niet alleen vanwege de tijdsdruk, maar vooral omdat het bestuur als het nodig is controlerend moet zijn naar de raadsleden.

Jan Kloosterman uit Buitenpost vervult de functie van voorzitter tot de ledenvergadering in maart 2013. Het bestuur hoopt dat er dan meer kandidaat-voorzitters zullen zijn zodat de vergadering in een stemming kan beslissen wie de komende jaren de hamer mag hanteren. Kloosterman: “Het zou prachtig zijn als er een jonger iemand de voorzittersrol zou willen overnemen. Dit bestuur is erg toe aan verjonging!”

Kloosterman ziet het als zijn taak om de fractie en het bestuur nauwer met elkaar te verbinden. Nu zijn het te vaak twee afzonderlijke werelden. Op de foto overhandigt Jaap Braams de voorzittershamer aan Jan F. Kloosterman.