Door Aafke Postma op 7 juni 2015

Jaarrekening gemeente Achtkarspelen.

Ieder jaar slaagt de gemeente er in om met een positief resultaat af te sluiten. Dat lijkt heel erg positief. Maar er zit een addertje onder het gras.

Als u en ik met ons geld zouden omgaan zoals de gemeente doet, dan zaten we al snel bij de schuldsanering.

Ieder jaar leent de gemeente opnieuw, meer, geld. De schulden van de gemeente zijn in 5 jaar tijd verdubbeld. Gelukkig is de rente nu laag, maar anders hadden we een groot probleem.
De reden waarom de gemeente geld leent, is omdat de gemeente (grote) investeringen doet. Vaak gaat dit gepaard met co-financiering, bijvoorbeeld van de provincie of van “Europa”. De PvdA vindt dat we als gemeenteraad veel kritischer moeten worden op dit soort investeringen. Doen we het alleen omdat we ook geld “uit Leeuwarden of Brussel” krijgen of zijn het investeringen die we anders ook hadden gedaan? Wij vinden dat we bij volgende investeringen goed moeten kijken wat de effecten daarvan op de financiële positie van de gemeente Achtkarspelen zijn. Dit om te voorkomen dat we straks echt in de “schuldsanering” zitten. Dan komen we onder toezicht van de provincie en kunnen we niet meer zelf bepalen waar we ons geld aan uitgeven.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma