Door Anneke Jongejan op 2 november 2013

Jaap Coerse krijgt Koninklijke onderscheiding.

Vanmiddag, vrijdag 31 oktober kreeg de 84-jarige Jaap Coerse uit Buitenpost in de Bres in Leeuwarden te midden van zijn vrienden de PvdA-senioren een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen vertelde dat Koning Willem-Alexander had besloten om Jaap Coerse te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in verband met zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. De bij het ridderschap behorende versierselen werden door burgemeester Gerbrandy opgespeld.

Gerbrandy stond stil bij al het vrijwilligerswerk dat Jaap Coerse al meer dan 60 jaar in de samenleving doet. Na de Tweede Wereldoorlog was Coerse door zijn beroep als architect en betrokken initiatiefnemer én uitvoerder van de nieuwe sociale woningbouw die zich over heel Nederland verspreidde. In de jaren 50 werd Coerse tegelijk met zijn vrouw lid van de Partij van de Arbeid en hij vervulde binnen die partij tientallen verschillende functies tot op de dag van vandaag toe. En daar bleef het niet bij, want in Amsterdam waar Coerse het grootste deel van zijn leven woonde, waren het zijn ideeën die leiden tot een voorloper van wat nu de WMO is. “Ik vind het bijna onvoorstelbaar”, aldus burgemeester Gerbrandy,  dat één man zoveel werk als vrijwilliger kan verzetten naast zijn beroep.

De burgemeester roemde de steun die Jaap Coerse in al die jaren kreeg van zijn eega Dineke. Zestig jaar lang zetten ze samen de schouders onder politiek en sociaal vrijwilligerswerk. En nog gaan beide onverdroten door en ze zijn nog altijd graag geziene gasten op partijbijeenkomsten en congressen. In verband met hun 60-jarig huwelijk was burgemeester Gerbrandy onlangs op bezoek bij Jaap en Dineke en toen hoorde hij veel verhalen over wat deze twee mensen voor de maatschappij hebben gedaan. “Alles wat mij toen verteld is heeft grote indruk op mij gemaakt”, aldus  Gerbrandy. “We zijn blij dat zulke mensen bij ons in de gemeente Achtkarspelen in de Friese Wouden wonen”.

Bij de bijeenkomst waarin Coerse werd onderscheiden waren veel provinciale PvdA- coryfeeën en bekenden uit de netwerken van de familie Coerse aanwezig.

30 10 Coerse 3  30 10 Coerse 5      30 10 Coerse 1  30 11 Coerse 2  30 10 Coerse 6 

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan