20 oktober 2013

Jaap Coerse en Dineke van Gemert: 60 jaar getrouwd!

Vrijdag 18 oktober vierden in Buitenpost Jaap Coerse en Dineke van Gemert hun 60 jarig huwelijksjubileum met een bijzondere receptie. Het gezelschap dat deze middag aanwezig was om het echtpaar Coerse te feliciteren kleurde grotendeels PvdA-rood. Zowel de landelijke, de provinciale als de gemeentelijke politiek waren aanwezig om het feestje in Herbrandastate mee te vieren.

Afdelingsvoorzitter Jan Kloosterman liet bij de felicitaties namens de Achtkarspelense PvdA weten dat de afdeling erg trots is op Jaap en Dineke. Jaap is een boegbeeld binnen de PvdA, een echte socialist die de grondbeginselen van zijn partij bewaakt. Ondanks hun hoge leeftijd is Jaap, met Dineke trouw aan zijn zijde, nog zeer betrokken bij de afdeling Achtkarspelen. Maar ook landelijk en provinciaal zijn ze  immer bezig met “hun PvdA”. “ Ik  heb veel van jullie geleerd en daarvoor wil ik jullie bedanken”, aldus de voorzitter, “en ik hoop dat wij als afdeling nog veel langer gebruik van jullie kennis kunnen maken.”

Jaap en Dineke zijn altijd te vinden bij alles wat de PvdA beweegt. Er wordt door deze beide socialisten geen congres gemist, waar ook in Nederland dat plaats vindt. De PvdA afdeling Achtkarspelen is ingenomen met deze beide leden die in jaren geleden vanuit Amsterdam naar Buitenpost zijn gekomen. Nu zijn ze volledig geïntegreerd in de Friese Wouden. En daar past  ook iets uit de streek bij, vandaar dat bestuurslid John Huizing namens de afdeling Achtkarspelen een mand gevuld met streekproducten overhandigde. Natuurlijk leende deze receptie zich uitstekend voor een politiek praatje en de vele vertegenwoordigers uit de politiek lieten zich dan ook niet onbetuigd.

18 oktober Jaap en Dinie 3

18 oktober Jaap en Dinie 2

18 oktober Jaaap en Dinie 1