Door Jaap Braams op 22 januari 2012

Jaap Braams nieuw gemeenteraadslid PvdA Achtkarspelen

Jaap Braams wordt het nieuwe gemeenteraadslid voor de PvdA in Achtkarspelen. Hij is de opvolger van Sjon Stellinga, die burgemeester van Schiermonnikoog wordt.

De in Surhuisterveen woonachtige Braams is nu nog voorzitter van het afdelingsbestuur en afgevaardigde naar het gewest. Ook draait hij al twee jaar mee als schaduwfractielid.De fractie ziet in Jaap een waardig opvolger van Sjon.

Het fractievoorzitterschap komt terug in handen van Gerda Postma. Zij was in de vorige periode ook al fractievoorzitter.

Jaap Braams

Jaap Braams

voormalig raadslid Economische zaken / Ontwikkeling, WMO, Wonen, Leefbaarheid Penningmeester van de fractie Economische zaken / Ontwikkeling waaronder Recreatie en toerisme, Havens, Waterwegen, Industrie, ANNO/Dwaande, Wukje foar Fryslan, Landbouw en intensieve veehouderij, Duurzaamheid. Zorg waaronder Ouderenwerk, Thuiszorg, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, WMO en AWBZ transitie, Jeugdzorg/beleid, CJG, Consultatiebureaus, Alcohol en drugs. Wonen waaronder Woonruimte, Speelterreinen, Gebouwen,

Meer over Jaap Braams