Door Theun Nicolai op 24 augustus 2012

Intensieve veehouderij bedreiging voor de inwoners van Achtkarspelen

Al een aantal jaren is in Achtkarspelen een discussie gaande over de omvang van de intensieve veehouderijen. In de afgelopen tijd zijn steeds de normen verruimd om uitbreiding van intensieve veeteelt mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft aangegeven de geurnormen verder te willen oprekken en daarmee nog meer ruim baan te geven aan de intensieve veeteelt. Met het oog hierop organiseert de PvdA Achtkarspelen op zaterdag 25 augustus om 16.00 uur een politiek café. Sprekers zijn gedeputeerde Hans Konst, kamerlid Tjeerd van Dekken en gemeenteraadslid Theun Nicolai. De bijeenkomst vindt plaats in café de Klok in Harkema.

In Achtkarspelen zijn er 28 geregistreerde intensieve veehouderijen. Dat aantal ligt fors hoger dan het gemiddelde aantal intensieve veehouderijen in de rest van Fryslân. Ook  het aantal dieren dat per inwoner in Achtkarspelen wordt gehouden overstijgt ver het landelijk gemiddelde. Een aantal bedrijven wil uitbreiden en de geldende regelgeving is niet ruim genoeg om aan de eisen van deze bedrijven te voldoen.

Vooral het gebied rond Drogeham en Harkema wordt bedreigd door de intensiteit van een groot aantal bedrijven. In en om deze dorpen gaat het om meerdere bedrijven die het voornemen hebben een sterke groei in het aantal mestkippen te realiseren. Een daarvan bevindt zich pal naast het toeristisch en recreatief themapark de Spitkeet. Dit bedrijf wil het aantal mestkippen uitbreiden van 90.000 naar 200.000. Een ander bedrijf in Harkema is in korte tijd gegroeid van 25.000 naar 115.000 mestkippen. Ten zuiden van Surhuisterveen bevindt zich een bedrijf met inmiddels 320.000 mestkippen.

Aspecten als geur en fijnstof  blijven bij de nieuwe plannen voor uitbreiding onderbelicht. Alle filters die de uitstoot van de bedrijven moeten minimaliseren, verhullen niet dat er af en toe over het hele gebied een wolk van fijnstof in de lucht terechtkomt die de gezondheid kan bedreigen. In zuid Nederland kennen we de gevolgen van Q-koorts, papagaaienziekte, vogelgriep en streptokokken infecties. De toename van het gebruik van antibiotica bij dieren leidt tot ontwikkeling van de resistentie van organismen die de verspreiding van ziektes op mensen mogelijk maken. Het grote aantal dieren op de intensieve veehouderijen in Achtkarspelen is een tikkende bom die vroeg of laat ook grote schade aan kan richten aan de volksgezondheid en de inwoners.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai