In Memoriam Roel Roosma

Door Aafke Postma op 9 oktober 2019

Op zondagochtend 6 oktober 2019 bereikte ons het bericht dat Roel Roosma overleden is. Roel was ruim 73 jaar lid van de Partij van de Arbeid.

Zijn strijd voor rechtvaardigheid begon vroeg. Als jongeman werkte hij bij de steenhouwerij van zijn oom Klaas de Vries. Daar zag hij wat sociaal werkgeverschap inhield. Werknemers van de steenhouwerij hadden betaalde vakantie en kregen bij ziekte doorbetaald. Dingen die we nu heel gewoon vinden maar toen nog niet geregeld waren.

Toen de oorlog uitbrak nam Klaas de Vries deel aan het verzet. Roel Roosma kwam in 1941 in dienst bij de steenhouwerij en droeg zijn steentje bij aan het verzetswerk. Halverwege de oorlog dook hij onder om aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Na de oorlog richtte hij samen met Klaas de Vries de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid op. In 1948 nam hij de dagelijkse leiding van de steenhouwerij over. Als werkgever bracht hij de sociaal-democratische idealen in de praktijk. Er was bijvoorbeeld altijd ruimte voor werknemers die ergens anders niet makkelijk aan het werk konden. Voor hen werd werk gevonden dat aansloot bij hun talenten waardoor ze een waardevolle bijdrage konden leveren.

In de oorlog was er een intensieve samenwerking over de verschillende zuilen heen. Roel Roosma was teleurgesteld toen iedereen na de oorlog weer terugviel in oude patronen. Hij had gezien dat juist door samen te werken je meer goede dingen kon bereiken. Dat weerhield hem er niet van om voor de PvdA raadslid te worden. Van 1968 tot 1974 was hij lid van de gemeenteraad. Ook op andere terreinen zette hij zich in voor de samenleving. In onze gemeente was hij onder andere actief voor de bibliotheek, voor de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen en voor het Industrieel Centrum De Lauwers. Veel jaren was hij voorzitter van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Naast de maatschappelijke strijd was ook zijn familie belangrijk voor hem. Samen met zijn vrouw Aly Roosma-Dekkinga kreeg hij zes kinderen. Veel daarvan traden op de een of andere manier in de voetsporen van hun vader. Hij was ontzettend trots op zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Bijzonder trots was hij kleindochter Femke Roosma die namens Groen Links in de gemeenteraad van Amsterdam actief strijdt voor de meest kwetsbare inwoners van de stad.

In 2011 kreeg hij, in het bijzijn van zijn familie, de Willem Drees-speld uitgereikt omdat hij 65 jaar lid van de PvdA was. In 2016 werd veel aandacht besteed aan zijn 70-jarig lidmaatschap. In een opname van Omrop Fryslân toonde hij zich nog steeds strijdbaar tegen het onrecht. De laatste jaren werd zijn gezondheid kwetsbaarder. Partijgenoten bezochten hem nog regelmatig, maar de bezoeken werden steeds korter. Het oude vuur brandde echter nog steeds: zodra het over de oorlog en de sociale strijd ging werd Roel Roosma weer fel.

Roel Roosma overleed op 6 oktober 2019 op 95 jarige leeftijd.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma