22 april 2014

In memoriam Alie Olijve-Schultinge.

Afgelopen december mocht ik bij Alie Olijve namens de PvdA nog een kerstkrans brengen. Hoewel haar zoon op bezoek was, nam ze uitgebreid de tijd om met me te praten. Ze woonde net in Haersmahiem. Daar had ze heel erg tegenop gezien, maar nu was het goed. Ze liet met trots een album met foto’s zien en vertelde over haar kinderen en vooral de kleinkinderen.

Maar ook vertelde ze over hoe het vroeger ging. Toen ze kind was en het niet zo vanzelfsprekend was om te laten zien dat je sociaaldemocraat was. Dat kinderen daar mee werden gepest. Toch was Alie net als haar man Henk Olijve zelf lid van de PvdA, toch wel bijzonder voor vrouwen van haar generatie.

Ze vertelde ook hoe ze als jong gezin in Buitenpost waren komen wonen en daar uiteindelijk zijn gebleven. Henk werd actief in de gemeenteraad. Alie was actie in de gemeenschap, onder andere bij de plattelandsvrouwen. Ze waren samen betrokken bij de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Op de dag van de verkiezingen, 19 maart 2014, zat ik op het stembureau. Toen ze kwam stemmen gaf ze me een envelop met foto’s, uit een fotoalbum gehaald. Op de foto’s de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1978. Ze was aan het opruimen.

Alie Olijve is overleden op 15 april 2014.

Aafke Postma