4 april 2016

Hulp aan vluchtelingen

Hulp aan vluchtelingen – geen opvang op Lauwerskwartier – goed communiceren met alle betrokkenen – huisvesting statushouders goed regelen – geen langere wachttijden woningzoekenden.
Gisteravond heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen gesproken over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Ook gisteravond waren er weer veel insprekers en verliep de avond in een goede sfeer. Alle insprekers waren het er over eens dat er hulp moet worden geboden aan mensen in nood. De manier waarop, daarover verschilden de meningen nogal.

Veel mensen hebben hun zorgen uitgesproken en laten merken dat ze niet goed weten wat ze kunnen verwachten – en dat er onder de bevolking ook angstige gevoelens leven. Dat moeten we zeker serieus nemen. Gevaarlijke situaties worden door ons niet geaccepteerd en ongewenst gedrag jegens inwoners van onze mienskip wordt niet getolereerd. Daar zijn we duidelijk in en daar moet ook de gemeente duidelijk in zijn.

De raad heeft in grote meerderheid uitgesproken dat een noodopvang of AZC op het Lauwerskwartier in Surhuisterveen niet geschikt. Voor mij is het belangrijkste argument dat het Lauwerskwartier een beoogd bedrijventerrein is, waar op termijn mogelijkheden voor vestiging van bedrijven mogelijk moet blijven. Dat moeten we nu niet op slot zetten.

Wij willen wel een noodopvang, mogelijk uit te breiden tot AZC, in onze gemeente vestigen. Dat is een kleine opvang van maximaal 300 tot 350 personen.

Dat wil niet zeggen dat de andere beoogde locatie bij de Swadde in Buitenpost nu automatisch de locatie is waar een opvang wordt gevestigd. Op de bijeenkomsten voor organisaties (stakeholdersbijeenkomsten) is aangegeven dat er ook geschikte locaties zijn die in particulier bezit zijn. Samen met het CDA en de CU willen wij dat er wordt uitgezocht welke locaties dit zijn en of die meer geschikt zijn dan de Swadde. We willen ook dat dit snel wordt geïnventariseerd – omwonenden hebben recht op snelle duidelijkheid. Met het college is afgesproken dat hier binnen ongeveer 4 weken duidelijkheid over moet zijn.
Daarna begint een volgend proces – het goed communiceren met alle betrokkenen. Dat zijn ieder geval de omwonenden, de verenigingen voor plaatselijk belang en ondernemers, scholen, sociaal cultureel werk, sportverenigingen en alle andere burgers en organisaties die zich betrokken voelen.

Samen met CDA, CU en VVD hebben we ook een motie ingediend dat er snel werk moet worden gemaakt van het bestemmen en geschikt maken van leegstaande gebouwen (kantoren, scholen, loodsen) van gemeente en particulieren voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere woningzoekenden en dat moet worden onderzocht of het mogelijk is om extra woningen in onze gemeente te realiseren. Hierbij moet de gemeente actief gaan optreden en niet afwachten tot eigenaren hun gebouwen aan gaan bieden. Dit moet er voor zorgen dat de wachttijden voor woningzoekenden niet gaan toenemen. Sterker nog, mogelijk zullen de wachttijden afnemen!
Het genomen besluit was niet makkelijk. We willen een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en tegelijkertijd goed rekening houden met de belangen van inwoners in onze gemeente. Ook de belangen van ondernemers moeten worden meegenomen. Ik vind dat we dat hebben gedaan.

De volgende stap is het goed communiceren. Dat kan heel goed, als je kijkt naar bijvoorbeeld Heerenveen, waar een klankbordgroep is opgericht. In de afgelopen maanden, weken en dagen heb ik hele veel positieve geluiden gehoord van inwoners van onze gemeente. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze mienskip het aankan: het opvangen van ontheemden en er met elkaar en goede en veilige situatie van maken.

Meer informatie van de gemeente over dit dossier is te vinden op de site van de gemeente.