Hulde

Door Sjon Stellinga op 19 juni 2018

Het was ChristenUnie voorman Douwe die zijn stem verhief tijdens het meest recente informatiecarrousel. Hier dreigde politiek te worden bedreven, zo stelde hij waarschuwend, en dat was absoluut niet de bedoeling van dit type bijeenkomsten. Ik aarzelde een moment. Natuurlijk had hij het grootste gelijk van de wereld, toch besloot ik hem niet bij te vallen. Misschien had een gebeurtenis van een paar weken eerder iets met die halfslachtige houding van mij te maken. Tijdens de (officiële) raadsvergadering kwam namelijk de eventuele bebouwing van de Fûgelkamp in Harkema aan de orde. De betrokken wethouder beweerde iets wat volgens de omwonenden volkomen bezijden de waarheid was. Iemand stond op, dezelfde dame die een paar minuten eerder nog zo correct had ingesproken. Vanaf de publieke tribune wilde zij de wethouder corrigeren. Maar… dat kan natuurlijk niet. De voorzitter kon dan ook niet anders dan haar het woord ontnemen. En zo werd de waarheid de mond gesnoerd. Ik neem haast aan dat iedereen die toen in de raadszaal van Achtkarspelen was dit moment als pijnlijk heeft ervaren. Dat wilden we natuurlijk liever niet nog ‘ns meemaken, vandaar dat ik vond dat de voorzitter deze keer de ruimte moest hebben om de regels wat ruimer te interpreteren.

En terecht. Het onderwerp waar het deze keer over ging was het veiliger maken van de Âlde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost, een gekende sluiproute. Er waren drie varianten denkbaar. Variant één, variant twee en variant drie. Deze laatste luidde: “anders, namelijk…”. Hier werd dus de creativiteit van de burgers uitgedaagd. Uit de stukken bleek dat een mini-enquête had uitgewezen dat de meeste betrokkenen voor variant één waren geweest. Het college had de mini-enquête vervolgens iets anders geïnterpreteerd en geconcludeerd dat de meest direct berokkenen juist voor variant twee waren en dat model wilden ze dus ook volgen. Maar toen bleek -tijdens de behandeling dus- dat een aanzienlijk deel van die direct betrokkenen nooit gehoord was en dat zou juist de groepering zijn geweest die voor variant één was. En variant drie? Had niemand daar dan gebruik van gemaakt? Jazeker wel, alleen … de gemeente had het daar geschetste alternatief nooit serieus bekeken…

Nu is het natuurlijk niet aan mij om te bepalen of iets broddelwerk is of niet. Ik ken de toon van de gesprekken niet die gevoerd zijn, de wijze van uitnodigen niet en ongetwijfeld zal er ook een voorgeschiedenis zijn die niet uit de stukken valt op te maken. Maar toch… het ademde allemaal iets onzorgvuldigs. En dus greep de nieuwe portefeuillehouder wethouder Max in. Hij was in de zaal en de ambtenaar kon -mede namens hem- verklaren dat het college het huiswerk van zijn voorganger over zou doen. En dat verdient een compliment. Fouten kunnen altijd gemaakt worden, ook in het gemeentehuis. Zo erg is dat helemaal niet, maar wees dan wel kerel genoeg om zo’n fout -als het tenminste een fout is, dat moet nog blijken- toe te geven en te corrigeren. De reactie van de wethouder, hoewel eigenlijk dus volstrekt buiten de orde op een informatiecarrousel, geeft de burger moed. Hulde!

Sjon Stellinga

Sjon Stellinga

Sjon heeft zich in diverse rollen binnen en buiten de PvdA-Achtkarspelen gemanifesteerd als een gedreven politicus en bestuurder. Hij is in staat om stelling in te nemen en daarin zo nodig flexibel én vasthoudend te zijn. Sjon is stevig en overtuigend in presentatie en wordt in de gemeente gewaardeerd, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

Meer over Sjon Stellinga