5 februari 2019

Het jaar-/werkplan 2019

Tijdens de ledenvergadering van 26 november 2018 werd het jaar-/werkplan voor 2019 vastgesteld. Het jaar-/werkplan schetst de stand van zaken binnen de afdeling Achtkarspelen en de doelen en activiteiten voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter en raakt alle onderdelen van de afdeling. Hierbij staan de ideologie (het sociaal-democratische gedachtegoed) van de partij en onze betrokkenheid met alle inwoners van de gemeente Achtkarspelen centraal.

De hoofdlijnen voor 2019

Afdelingsbestuur en raadsfractie zullen in 2019 inzetten op het continu naar buiten treden en zichtbaar aanwezig zijn: ‘de permanente campagne’. Centraal thema is daarbij ‘het gesprek voeren’. Primair denken wij dan aan het invulling geven aan de communicatie en binding tussen leden en de partij. Maar ook breder willen wij ons richten op het organiseren van het gesprek tussen inwoners en de politiek, eventueel samen met andere plaatselijke politieke partijen.

We willen hierbij van ‘buiten naar binnen’ werken: wat leeft bij de leden/burgers vormt de basis. Vanuit de PvdA-waarden ‘sociaal, betrokken en maatschappelijk verantwoord’ geven we dan hieraan verdere invulling. Alle inwoners van Achtkarspelen worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen en signalen aan te leveren.

Leden moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden naar de PvdA en zich kunnen inzetten op een breed front van activiteiten die de PvdA in Achtkarspelen helpen de politieke doelstellingen te bereiken. Als lokale afdeling van een landelijke politieke vereniging vormen we een familie, waarvan de leden met elkaar zijn begaan en om elkaar geven, maar waarbinnen ook ruimte is voor verschillen, zoals dat past bij de sociaal-democratie.

De eerste maanden van 2019 zullen in het teken staan van de verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap op 20 maart. Daarna volgen de Europese verkiezingen op 23 mei. De afdeling zal actief medewerking verlenen aan de verkiezingscampagnes die provinciaal (door het gewest) worden georganiseerd.

Om de betrokkenheid bij de activiteiten van de afdeling blijvend te versterken, wil het bestuur inhoudelijke gesprekken organiseren tussen bestuur en fractie met de leden en niet-leden over lokaal belangrijke onderwerpen.

Het Jaar-werkplan 2019 kan hieronder worden gedownload als bericht.

Jaar-werkplan 2019 PvdA-8K

Foto: Geralt Altmann.