Door Aafke Postma op 5 september 2014

Het allerbeste voor onze kinderen.

Spreekbuis van Aafke Postma

Peuterspeelzaalwerk is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen. Ze leren daar nieuwe vaardigheden, ze worden voorbereid op de basisschool, ze spelen met andere kinderen en ze worden uitgedaagd. Minstens zo belangrijk is dat door de medewerksters al vroeg kan worden gezien dat sommige kinderen extra hulp hebben. Die extra begeleiding wordt dan ook geboden. De medewerksters zijn daarvoor opgeleid en de peuterspeelzaal is daarvoor gecertificeerd. Dit biedt kinderen een goede start van hun schoolloopbaan.

Door de gemeenteraad van Achtkarspelen is er voor gekozen om het peuterspeelzaalwerk om te vormen tot peuteropvang. In mei werd de verordening voor de nieuw peuteropvang in Achtkarspelen behandeld in de gemeenteraad. In de verordening worden de regels beschreven waaraan de peuteropvang moet voldoen.

Wij vinden het belangrijk dat het peuterwerk in onze gemeente van hoge kwaliteit is en blijft. Dat er aandacht is voor de tweetalige omgeving waarin de kinderen opgroeien. En dat er in ieder dorp peuteropvang blijft, ook in de kleinere dorpen. De PvdA heeft bij de behandeling van de verordening daarom een aantal kritische vragen gesteld.

We hebben als gemeenteraad een aantal toezeggingen gekregen. In ieder geval zal de opvang gecertificeerd tweetalig moeten zijn (Nederlands en Fries). Verder moet ook in de kleinere dorpen peuteropvang worden aangeboden. Als de organisaties dat niet willen of kunnen, moet worden onderzocht of het mogelijk is om dat via de dorpsscholen aan te bieden.

De peuterspeelzalen van Achtkarspelen behoren tot de beste van Nederland. Wij zijn dan ook erg geschrokken van het faillissement van Amarins Kindcentra.
Het faillissement was natuurlijk ook een schok voor de betrokken medewerkers en voor alle ouders, die vaak erg betrokken zijn.

Maar het zou ook een bedreiging kunnen zijn voor de kwaliteit van de peuteropvang.
Hoe zou de curator omgaan met deze situatie? Zou de kwaliteit van de organisatie en de jarenlange ervaring van de medewerksters behouden blijven voor de kinderen in onze gemeente?

We zijn blij dat er al zo snel een oplossing is gevonden voor de peuterspeelzalen in Achtkarspelen, met een overname van het personeel door Kinderopvang Achtkarspelen en een doorstart in alle dorpen. Dat betekent dat de peuters in hun eigen vertrouwde omgeving gebruik kunnen maken van de peuteropvang. De werkgelegenheid van de meeste medewerkers blijft behouden en, het allerbelangrijkste, de hoge kwaliteit van het peuterwerk in Achtkarspelen.

Daarmee kunnen we ook in de toekomst onze kinderen een goede start van hun schoolloopbaan aanbieden!

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma