Door Theun Nicolai op 23 april 2012

Hard Rechts

Nederland moet bezuinigen. Hard Rechts heeft zich teruggetrokken in het Catshuis en zal binnenkort wel met de uitkomsten van het beraad naar buiten komen. Afwachten dus.
Een deel van de eerste bezuinigingsronde van Rutte/Verhagen/Wilders is bekend. De gemeenten worden gekort middels een lagere uitkering uit het gemeentefonds, minder re-integratiegeld naar de gemeenten, voor Achtkarspelen ruim 1 miljoen minder, en het over de schutting gooien van een stuk sociale problematiek in de tuin van de gemeenten.
We hebben het dan over de WSW ( Caparis ). de Wajong, de WMO, en de Wet werken naar vermogen. Deze WWnV regelt o.a. dat een uitkeringsgerechtigde financieel te biecht moet bij zijn inwonend en verdienend kind. De gemeente mag, nee moet met deze sociale problematiek dealen met onvoldoende financiele compensatie uit Den Haag. Lekker makkelijk Rutte/Verhagen/Wilders!

Theun Nicolai, raadslid, over Hard Rechts in Den Haag en Achtkarspelen

Net zoals in Den Haag wordt ook Achtkarspelen geregeerd door Hard Rechts. De kiezer heeft het zo gewild en besloten.
Voorbeelden:
De motie kinderpardon van de PvdA werd door CDA en FNP weggestemd.
De intensieve veehouderij in Achtkarspelen woekert voort, met instemming van de coalitie.
Minder dykswallen en elzensingels meer verkoop van 2e hands auto’s, tuinkabouters en bouw van mestkippen stallen.
Het omvormen van buitengebied naar commerciële zones.
Korten op langdurigheidtoeslag, de Lauwerspas en het onderwijs achterstand beleid. Enzovoort, enzovoort.

Ten onrechte zal niet bezuinigd worden op het prestigeproject MFC te Kootstertille. Kosten
enige miljoenen Euris. Zonnekoning gedrag van het college staat er borg voor dat dit buitenproportionele project wordt gerealiseerd.

Bij de behandeling van de Kadernota 2013 (juli 2012 ) zal de gemeenteraad harde noten kraken. Ik voorspel u dat de bezuinigingen vooral terecht komen bij het programma Werk en Inkomen. .Hier gaan klappen vallen. En Hard Rechts te Achtkarspelen slaat hard. Gelukkig zullen cultuurbeleid, monumentenbeleid en kindondersteunend beleid worden ontzien.

Tegenover Hard Rechts zal bij de bespreking van de kadernota 2013 de PvdA een Hard Links beleid zetten. De PvdA zal hard zijn tegen Caparis maar niet tegen de mensen die bij Caparis werken. De PvdA zal hard zijn tegenover overdadig wegenonderhoud. Liever een deuk in het wegdek dan een deuk in mensen. De PvdA zal hard zijn tegenover een beleid van pappen en nat houden. Een creatief no-nonsense beleid met visie op kerntaken van een regiegemeente is nodig! De PvdA zal hard zijn in het bieden van kansen die mensen gaan benutten.

“Sûnder reboelje en striid gjin Wolmoed fan Bouwekleaster”

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai