16 januari 2012

Hans Spekman: De ontwikkelingen zijn ernstig, het gaat ons allemaal aan!

Maandagavond 16 januari sprak Hans Spekman, aanstaand landelijk voorzitter van de PvdA voor een volle zaal in Buitenpost. Hans Spekman hield in heldere taal een gloedvol, bewogen betoog.
Opvallend was de aanwezigheid van mensen die zich betrokken voelen bij wat er in de maatschappij op dit moment allemaal gebeurt, maar geen lid zijn van de PvdA.”Een goede zaak”, volgens voorzitter Jaap Braams. “De ontwikkelingen zijn zo ernstig dat we nu niet alleen aan partijpolitiek moeten denken, het gaat ons allemaal aan.”

Enkele uitspraken van Hans Spekman:

•    De strijdbaarheid moet terug in de Partij van de Arbeid. We hebben denkers nodig en die zijn er genoeg, maar we hebben vooral ook de doeners nodig. Gewone mensen die het niet pikken, die zich niet laten verleiden met mooie verhalen maar die zien wat er gebeurt en dat niet nemen.

Alle kinderen moeten dezelfde kansen hebben. Dat is afgelopen jaren behoorlijk goed gegaan, maar dat wordt nu weer veel moeilijker. Ik weet dat voor sommigen een moeilijk idee is om te lenen voor en studie en dat zijn dan vaak jongeren uit de lagere milieus. Toch zou je tegen die jongeren moeten zeggen: altijd doen. Je betaalt terug naar draagkracht mocht het je niet lukken een heel erg goede baan te krijgen.

•    De regering is uit op het snelle geld. Het is het Engelse systeem, iedereen voor zichzelf. Tot nu toe hadden we het Duitse systeem, dat was meer gericht op sámen leven, samen sterk, ook aan de basis.

Het kan niet zo zijn dat een werkende jongere zijn ouders met een uitkering moet onderhouden? Zo’n jongere krijgt toch geen kans om te sparen, in een eigen huis te gaan wonen, een huis te kopen? Een hopeloos vooruitzicht.

•    Dit kabinet speelt mensen tegen elkaar uit. Ze zeggen moeten mensen die 110% of 120% van het minimumloon verdienen de lasten van de crisis dragen? Die harde werkers moeten buiten schot blijven. En veel mensen geloven dat en gaan ook  zo denken. Maar ze vergeten dat het zo kan veranderen, dit jaar 30.000 werklozen erbij volgens de voorspellingen en zomaar zit je ook  met die uitkering waarop gekort is en dan merk je pas hoe heet is. Deze groepen zouden zich niet tegen elkaar uit moeten laten spelen maar juist onderling solidair moeten zijn.

En door gedwongen tewerkstelling van mensen met een uitkering raken anderen hun baan kwijt. De werkgever of opdrachtgever heeft dan minder loonkosten, maar er zitten wel weer gewone mensen in de misere.

•    De maatschappij volgens het VVD-ideaal is: iedereen moet zelfstandig worden en voor zijn eigen inkomen zorgen. Alleen voor de allerkwetsbaarsten is er ondersteuning. Er dreigen door deze filosofie veel mensen de dupe te worden, mensen die niet helemaal mee kunnen komen in een normaal arbeidsproces, mensen met een kleine lichamelijk handicap, mensen die psychische problemen hebben. Ze vallen niet in de groep die ondersteuning krijgt, ze vallen buiten de boot.

Er wordt ingezet op fraudebestrijding, dat is goed, maar het gebeurt eenzijdig. Er is weinig oog voor arbeidsmarktfraude van werkgevers en van bijvoorbeeld vastgoedhandelaren. Terwijl daar meer te halen is.

Voorzitter Jaap Braams na afloop: “Ik heb gehoord dat het partijbureau van Amsterdam gaat verhuizen naar Achtkarspelen?” Spekman: “Of ergens anders in Friesland. Zijn jullie er al uit waar?”

 

Spekman1 Spekman2  Spekman3