Door Gerda Postma op 17 januari 2012

Gemeente “De Wâlden”.

De meeste nieuwjaarstoespraken zijn niet erg verrassend. De burgemeester draagt de, reeds bekende, visie van het college uit. Op zoek naar draagvlak onder de burgers.
De nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester had echter een verrassend staartje. Achtkarspelen wil fuseren. De burgemeester zei dit niet feitelijk maar dat was wel de boodschap die hij de burgers van Achtkarspelen meegaf.

Op zich zou de boodschap niet verrassend hoeven zijn. Zij is in lijn met de visie van de Provincie. Echter, ze is in strijd met het standpunt van de FNP. En diezelfde FNP zit in het college. Nou hoor ik u denken dat dit bij de huidige coalitie toch geen probleem hoeft te zijn. Er zijn in de afgelopen twee jaar al heel wat standpunten gesneuveld. Zo was er het ranchwonen, is er het zwembad en niet te vergeten het MFC Kootstertille. De verkiezingsprogramma’s, het coalitieaccoord of de onderhandelaars verwoordden deze standpunten als keihard. Maakten ze soms zelfs tot breekpunten. Onder de noemer van voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden is, zo deed blijken, volgens de coalitie, alles verdedigbaar. Maar geldt dat ook voor fusie?

De worsteling van de coalitie, inzake dit dossier, zorgt voor een voortdurende woordendans. In de communicatie met de raad wordt het woord fusie met klem vermeden. Alleen zo kan de FNP-fractie de schijn ophouden dat er niets aan de hand is. Ondertussen stoomt het college, met FNP-wethouder, stevig door. Afdelingen van beide gemeenten worden samengevoegd en oude samenwerkingen worden opgezegd. Het brandje van de, door het college in het voorjaar 2011 gepresenteerde, ambtelijke fusie werd razendsnel geblust. Het woord fusie werd uit de stukken verbannen. De FNP-fractie kon zijn ogen weer sluiten en het college weer vrolijk verder.

Met de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester lijkt het college een nieuwe fase in te gaan. Ze zoekt de aanval. Niet rechtstreeks met de raad maar via de inwoners. Dat moet ook wel. Over een halfjaar gaat de raad de samenwerking evalueren. Dan moet het draagvlak onder de inwoners zo groot zijn dat de raad er niet om heen kan. Het standpunt van de FNP-fractie kan dan, onder de noemer van de democratie, rustig sneuvelen. Het is niet meer de vraag of, enkel wanneer, de gemeente “De Walden” een feit is.