Door Jaap Braams op 10 november 2014

‘Geen windturbines ten koste van omwonenden’

IJsselmeer en Afsluitdijk meest geschikt voor Mega Molens.

Het leek zo mooi ‘leven van de wind’. Echter het romantische windmolentje voor stroom van weleer wordt vandaag de dag vervangen door Megaturbines van bijna 200m. hoogte.
Wind ondernemers nemen het over, aangetrokken door hoge rendementen deels uit overheidssubsidies ( lees gemeenschapsgeld ).
Tot op minstens 1 a2 km afstand ontstaat overlast voor de omwonenden door slagschaduw, geluidslast en landschapsbederf.
Niet iedereen heeft er last van: de windondernemer niet en ook de eigenaar van de grond waarop de Megaturbine geplaatst is niet. De een telt zijn winst en de ander slaapt extra goed in de wetenschap dat dit kleine stukje grond een Megavergoeding oplevert, bij elke “zwoeffff” van de wieken zwelt de beurs.

Als draagvlak te koop is, waarom dan de omgeving hier niet meer in betrokken en laten delen in de rendementen.
Waar een dorp zelf een windmolen exploiteert is draagvlak.

Windturbines op het land zijn aanzienlijk goedkoper dan in zee of IJsselmeer.
Dat we moeten investeren in duurzame en schone energie is zo klaar als een klontje.
Maar niet ten koste van direct omwonenden.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten Fryslân om IJsselmeer en Afsluitdijk aan te wijzen als locaties voor Mega turbines verdient dan ook alle steun.