Door Theun Nicolai op 19 september 2013

FNV wil bouw lostrekken.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 12 september j.l. presenteerde de FNV Bouw Achtkarspelen een rapport met daarin praktische voorstellen om de stagnerende bouwsector in Achtkarspelen los te trekken.

Terecht constateert FNV Bouw dat een groot deel van de beroepsbevolking van Achtkarspelen zich kenmerkt door een laag opleidingsniveau en vooral werkt in de maakindustrie zoals de bouw. Voor de huidige bouwcrises werd Achtkarspelen al getroffen door de crises in het beroepsgoederen vervoer.  En nu zitten we in een bouwcrises waarbij met name de dorpen Harkema en Twijzelerheide zwaar worden getroffen.

Vanaf 2002 zijn in de bouwsector al 600 arbeidsplaatsen weggevallen en vanaf 2009 al 100.  Waarschuwend stelt FNV Bouw dat ook bij herstel van de economie het aantal banen in de bouw aanmerkelijk minder zal zijn!

Teveel jongeren zitten werkloos thuis. Vooral voor hen zal de vakbeweging , het bedrijfsleven ( met financiele steun voor opleiding en scholing ) , de overheid ( NUON gelden ) en het onderwijsveld ( afstemmend onderwijs van Singelland en Lauwerscollege ) moeten zoeken naar nieuwe werkgelegenheid.

Het rapport van FNV Bouw is zeer toegankelijk vanwege zijn praktische en herkenbare aanbevelingen . Enkele aanbevelingen zijn :

  • Bestrijding jeugdwerkloosheid door leer- en stageprojecten in bedrijven , leercontracten , onderwijs afgestemd op banen en goede voorlichting over toekomstige werkgelegenheid.
  • Bouw starterwoningen die  jonge woningzoekers aanspreken . VDM Drogeham heeft een eerste project in Surhuisterveen al succesvol afgerond .
  • Verpauperde en leegstaande bedrijfsgebouwen renoveren en herbestemmen voor startende ZZP -ers .
  • Verduurzamen en isoleren van bestaande woningen door middel van zonnepanelen, aardwarmte enz. Een en ander te financieren uit NUON gelden en in samenwerking met SWA.
  • Bevorder het ondernemerschap en zorg voor een hoogwaardige glasvezelstructuur. Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost kan hierin een stimulerende rol vervullen.
  • Projectmatige doorontwikkeling van Spitkeet , Kruidhof en vaarplan / jachthaven Surhuisterveen.

Tijdens genoemde raadsvergadering stelde de PvdA vragen aan het college over belemmeringen waarmee de SWA bij zijn bouwactiviteiten wordt geconfronteerd . De bouw van woningen aan de Betonwei te Harkema en de Zwaagmanbuorren te Twijzelerheide worden gehinderd door geluidscontouren . De bouw van huizen aan de Warmoltstrjitte en de Singel te Harkema wordt gefrustreerd door problemen met ontsluiting , geur en contingenten . Genoemde projecten leveren circa 60 manjaren werk op . Het college werkt aan oplossingen maar het schiet niet op . Integendeel ! Tussen droom en werkelijkheid staan wetten en praktische bezwaren . Om gek van te worden .

De PvdA gaat aan de slag met het waardevolle rapport van FNV Bouw . NUON gelden en ANNO projecten moeten vol worden ingezet om de bouw in Achtkarspelen los te trekken.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai