22 juli 2017

Even voorstellen: Jan Kloosterman

Veel mensen kennen mij in eigen dorp en omgeving. Dat is niet zo verwonderlijk want ik ben gewend om aan de weg te timmeren en heb vanaf vroege leeftijd altijd al zitting genomen in allerlei besturen en organisaties. Voor de lokale partijen was ik vier jaar raadslid in Achtkarspelen en had ik twee perioden zitting in de provinciale staten van Fryslân. Daar leerde ik wijlen Anita Andriesen kennen die toen gedeputeerde was. Door haar ben ik bij de PvdA gekomen. Het sociale aspect en het betrokken zijn bij de samenleving spreekt mij aan. Betrokken zijn en iets doen voor mensen die het moeilijk hebben in onze Mienskip staat bij mij hoog in het vaandel.

Na een aantal jaren voorzitter van de PvdA-afdeling te zijn geweest ben ik nu secretaris en dat doe ik met veel inzet. Ook provinciaal ben ik nog steeds betrokken bij de politiek en onder anderen is dat terug te vinden in mijn voorzitterschap van de Feriening fan Eardere Steateleden yn Fryslân (FES). Verder zit ik in het bestuur van de onafhankelijke provinciale seniorenkoepel de OSiF in Fryslân en een aantal andere verenigingen en stichtingen.