Door Aafke Postma op 6 juni 2014

Evaluatie rondweg Buitenpost.

Na de aanleg van de rondweg van Buitenpost is dit project geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat er nog een aantal knelpunten is overgebleven. De fractie van de PvdA vindt dat verkeersgevaarlijke situaties moeten worden opgelost. Anderzijds kunnen we ons geld maar een keer uitgeven én er zit nog een gat in de begroting voor 2014.

Daarom hebben we het college kritisch bevraagd op de noodzaak van de uitvoering van de werkzaamheden. Ook hebben we gevraagd of het mogelijk is om werkzaamheden elders onder te brengen. Bijvoorbeeld de spoortunnel die zou moeten worden aangelegd om een veiliger onderdoorgang voor fietsers te creëren: wellicht kan deze worden gecombineerd met de werkzaamheden die ProRail gaat uitvoeren in verband met de optimalisatie van het spoor Leeuwarden-Groningen. En het veiliger maken van de Jeltingalaa/De Swadden zou eventueel kunnen worden gecombineerd met het vervangen van het riool: door werk met werk te maken kunnen kosten worden bespaard.

Geld dat wordt bespaard kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor zorg en armoedebestrijding en het gezonder maken van het huishoudboekje van de gemeente Achtkarspelen.

Ook hebben we gevraagd hoeveel werkgelegenheid deze werkzaamheden in de regio opleveren. Wij vinden werk de beste armoedebestrijding. Op deze vraag komt nog een schriftelijk antwoord.

In afwachting van de beantwoording van een aantal vragen is besloten de besluitvorming uit te stellen tot 26 juni 2014.

Aafke Postma

Aafke Postma

webmaster / voormalig raadslid Financiën waaronder Belastingen en tarieven, lid controle comm. , Begroting, Jaarrekening, Afval en reiniging, Precario; Onderwijs waaronder Onderwijs accommodaties, GOA, Onderwijs regelingen, Roobol; Jeugd Kinderopvang incl. accommodaties; Ruimtelijke ordening waaronder Verkeer, Vervoer, Openbaar vervoer, Bouwgrond, Bodem, Geluid, Wegen straten en pleinen, Riool, Groenbeleid.

Meer over Aafke Postma