Door Alie Ferwerda op 17 september 2019

Er meer bij horen als steunfractielid

Tijdens de raadsvergadering van juni 2019 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen unaniem het agendapunt gesteund om schaduwfractieleden officieel te beëdigen en de naam in ‘steunfractielid’ veranderd. Het was een idee dat in de fractie van de PvdA tot stand gekomen is en gelijk werd omarmd door alle deelnemende partijen in de raad.

Per partij zijn er twee steunfractieleden benoemd. Dit gegeven is best bijzonder in Friesland want er zijn nog maar een paar gemeenten die hun steunfractieleden ook officieel hebben beëdigd. De beëdiging houdt in dat schaduwfractieleden voortaan op de publieke tribune mogen blijven zitten wanneer tijdens de raadsvergadering besloten onderwerpen worden behandeld. Ze hebben daartoe voor geheimhouding getekend. Ook kan door de steunfractieleden worden deelgenomen aan werkgroepen, zoals het sociaal domein, of ze kunnen de partij vertegenwoordigen bij een bijeenkomst waar een thema centraal staat. Dat de steunfractieleden meer bevoegdheden hebben gekregen is met name voor de raadsleden van kleine fracties, waaronder de PvdA met twee raadsleden, een fijn gegeven. De meeste raadsleden hebben naast hun zitting in de raad nog een normale baan. Wil je je functie goed kunnen uitoefenen dan dien je goed op de hoogte te blijven van alle zaken die er op alle gebieden binnen Achtkarspelen spelen. De mogelijkheid om taken nu te verdelen om zodoende tijdens de fractievergaderingen tot een gezamenlijk standpunt te komen geeft meer lucht en soms ook een vernieuwende, andere kijk op zaken.

Voor steunfractieleden die de ambitie hebben in de toekomst in de raad zitting te willen nemen is het steunfractielidmaatschap een leerschool om alle politieke ins en outs goed tot zich te nemen. Het geeft de kans te leren hoe alle vergaderstructuren werken en wie op welke positie wat doet. Er  kan ervaring worden opgedaan in de vaardigheid om tot een goed politiek standpunt te komen, dit te formuleren en over te brengen op de raadsleden in je fractie. En als laatste punt, maar zeker niet het minst belangrijk, voelt de erkenning van het steunfractielid ook goed. Het betekent dat je er nu officieel meer bijhoort en meer verantwoordelijkheid heeft gekregen. Uit de ‘schaduw’ getreden en zichtbaar in het ‘steunen’. Tegelijkertijd wordt geleerd hoe je te ontwikkelen tot een goed en beter politicus c.q. gekozen volksvertegenwoordiger.

Naar ik heb vernomen zijn ook de beëdigde steunfractieleden van de andere partijen verguld met de nieuwe status. Mijzelf geeft het zeker ‘een boost’, om thans na het zomerreces, met frisse energie me weer in alle politieke uitdagingen te gaan verdiepen.

Alie Ferwerda

Steunfractielid PvdA Achtkarspelen

Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

Alie heeft werkervaring in de zorg. Ze heeft diverse vrijwilligersfuncties bekleed, waaronder voorzitter Plaatselijk Belang. Als voorzitter van de PvdA-afdeling heeft ze koersvast geopereerd en eraan bijgedragen dat de partijorganisatie bleef werken. Een ander kenmerk is haar activiteit naar binnen en naar buiten. Als schaduwfractielid heeft zij zich danig voorbereid op een actieve rol in

Meer over Alie Ferwerda