Door Aafke Postma op 15 februari 2011

Energie voor Fryslân

De PvdA Steatefraksje was op vrijdag 11 februari op tour in Zuidoost Fryslân, om goede voorbeelden van duurzame energieopwekking te bekijken. Dit is een vervolg op een duurzaamheidstour die werd gehouden in 2008. Nu werd onder meer een bezoek gebracht aan een gasvulpunt voor auto’s in Drachten en aan Awizon in Surhuisterveen, een bedrijf dat actief is in het plaatsen van zonnecollectoren in Surhuisterveen.

energie201102  Energie201101

Onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en schurkenstaten. Comfortabele woningen die betaalbaar zijn. Je vermogen laten renderen door energie op te wekken met een duurzame energie mix. Auto’s, bussen en treinen die rijden op schone brandstoffen. Dat heeft de Partij van de Arbeid in Fryslân voor ogen met het op te richten Friese Energiebedrijf. In Appelscha werd daarom vrijdagmiddag het bedrijfsplan ‘Fryske Enerzjy Undernimming’ gepresenteerd, gebaseerd op het Drentse plan voor een provinciale energieonderneming. Het Drentse plan werd aan de Friese statenleden Aafke Postma en Remco van Maurik overhandigd. Zij daagden lijsttrekker Hans Konst uit er voor te zorgen dat ook in Fryslân werk wordt gemaakt van een duurzaam Fries Energiebedrijf. Een energiebedrijf dat zorgt voor duurzame werkgelegenheid en schone en betaalbare energie voor iedereen in Fryslân.
Verschillende gemeenten en provincies zijn al bezig met de uitwerking van zo’n energiebedrijf voor duurzame energie. Ook in Fryslân is een voorstel van de PvdA samen met de ChristenUnie hiervoor aangenomen. De bedoeling is om te investeren in energieopwekking met het vermogen dat is verkregen bij de verkoop van de aandelen van het energiebedrijf Nuon. Ook moet worden gekeken naar de mogelijkheden van energie besparen. Soms is alleen een garantstelling van de Provincie voldoende om anderen duurzame energieopwekking te laten verzorgen. Deze bedrijvigheid in duurzame energie kan nog een voordeel hebben: duurzame werkgelegenheid.

Remco van Maurik, kandidaat statenlid: “Het is goed dat wij nu zelf met dit initiatief komen. De goede voorbeelden uit andere delen van Nederland kunnen we gebruiken om op deze wijze te komen tot een duurzaam en schoon Fries energiebedrijf. Het is een goede investering voor alle burgers van Fryslân. Je ziet ook dat er behoefte is aan een dergelijk fonds. Denk niet alleen aan windmolens maar ook aan Blue Energy, geothermie en de Friese Biogasleiding. Hiermee kunnen we ook in de toekomst zorgen voor warmte en energie voor onze burgers en deze betaalbaar houden.”

Aafke Postma, Statenlid en woordvoerder milieu “We moeten investeren in duurzaamheid en schone energieopwekking. De schaarste aan grondstoffen is dichterbij dan we vaak denken. Om comfortabel wonen en leven in een schoon milieu mogelijk te houden voor alle mensen in Fryslân, moeten we nu investeren. Veel initiatiefnemers geven aan geen subsidie nodig te hebben maar wel een steuntje in de rug. Ook zien we kansen voor de werkgelegenheid in Fryslân, zowel voor jongeren die voor een wetenschappelijke opleiding kiezen als voor jongeren die liever met hun handen werken. ”

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma