Door Gerda Postma op 6 januari 2014

Een nieuw jaar.

Beste inwoners van Achtkarspelen,

Het nieuwe jaar is begonnen en ik hoop dat het voor een ieder een goed jaar wordt. Natuurlijk gaat daarbij gezondheid en het leven boven alles.

Politiek gezien is het niet alleen de afsluiting van het jaar 2013 maar ook het laatste volle jaar van deze collegeperiode. Het was een bijzondere periode, met hoogte- en dieptepunten.

Een periode waarin ook in onze gemeente de gevolgen van de crisis merkbaar werden. Veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt en het aantal bijstandsgerechtigden is in onze gemeente tot extreme hoogte gestegen. Het aantal mensen wat een beroep moet doen op de voedselbank stijgt nog steeds, en we weten dat de verborgen armoede nog vele malen groter is dan dit. De achtbaners zijn hun baan kwijt geraakt. De mensen die langdurig in de bijstand zitten, zagen hun langdurigheidstoeslag gehalveerd worden en minimabeleid en onderwijsachterstandenbeleid werden letterlijk geminimaliseerd.

Daar tegenover kreeg Kootstertille zijn multifunctioneel centrum, Harkema en Buitenpost hun kunstgrasveld, blijft het zwembad, door inzet van vrijwilligers, nog een aantal jaren open en niet te vergeten werd het achterstallig onderhoud op de wegen voor een groot deel weggewerkt.

Dan was er nog de strijd om het peuterspeelzaalwerk, die over de rug van enthousiaste en betrokken leidsters, ouders en kinderen werd gevoerd. En natuurlijk niet te vergeten de coalitiecrisis die bijtijds werd bezworen.

En er was het vertrek van onze burgemeester Tjeerd van der Zwan. Een burgemeester die een geweldige impuls heeft gegeven aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente en een ontzettend fijn mens.  De komst en het vertrek van de tussenpaus Piet Adema en de komst van onze nieuwe burgemeester. Gerben Gerbrandy begon zijn komst opvallend. Hij zorgde er voor dat een zaal vol mensen met elkaar uit volle borst de Wâldsang zongen. Nu na zijn eerste jaar, kan ik in ieder geval zeggen dat het een aimabele man en een verbindend persoon is. Er was ook het vertrek van de directeur Eise van der Sluis. Hij maakte meer dan waar, wat hij zich vooraf als doel had gesteld. Hij heeft me veel geleerd al waren we het niet altijd eens of misschien juist wel omdat we het niet altijd eens waren. Erik van de Laan volgde hem op als nieuwe directeur.

Binnen onze eigen fractie vertrok Sjon Stellinga om burgemeester te worden van Schiermonnikoog. Hij werd opgevolgd door Jaap Braams.

Sjon was mijn maatje en ik mis hem maar het was duidelijk dat hij zijn ambities in het raadswerk niet meer kwijt kon.

Er is veel gebeurd de afgelopen vier jaar. In maart zijn de verkiezingen en wordt duidelijk welke kleur u, inwoners van Achtkarspelen, wilt geven aan de volgende vier jaar. Kiest u voor mensen of voor gebouwen en wegen.

De komende maanden zullen in het teken staan van de campagne. De partijen zullen zoveel mogelijk proberen duidelijk te maken waar ze voor staan om op 19 maart uw stem te krijgen. Ook mij en mijn collegae van de PvdA zult u bij u in de straat en aan de deur treffen. Omdat we in Achtkarspelen een andere koers willen. We willen linksom!

Ik hoop dat u ook linksom wilt en  op 19 maart PvdA zult stemmen. Maar ook als u dat niet doet, breng dan in ieder geval uw stem uit. Democratie werkt alleen wanneer we er samen inhoud aan geven.

Gerda Postma
Lijsttrekker PvdA Achtkarspelen