13 februari 2014

Economische en sociale crisis in Achtkarspelen.

We weten als leden van de gemeenteraad dat Achtkarspelen er in sociaal economisch opzicht slecht voor staat. Teveel inwoners van Achtkarspelen staan buitenspel. De kille cijfers en statistieken spreken voor zich.

  • Meer dan 1100 inwoners van Achtkarspelen zitten in de WW
  • Meer dan 700 inwoners van Achtkarspelen zitten in de bijstand
  • Meer dan 200 inwoners van Achtkarspelen zitten in de schuldhulpverlening
  • Meer dan 250 inwoners van Achtkarspelen lopen bij de voedselbank
  • En hoeveel inwoners van Achtkarspelen zitten met smart te wachten op hun toeslagen ?

Conclusie : Meer dan 2000 inwoners van Achtkarspelen staan economisch en/of sociaal buitenspel en onder zware druk. Dat is onacceptabel en vraagt van ons als gemeentelijke politici om een Plan van Aanpak om de crisis te bestrijden.

  1. Het aanpassen van hinderlijke wet-en regelgeving die economische ontwikkeling in de weg staat
  2. We hebben een bedrijven acquisitie team en een bedrijven team Werk en Inkomen
  3. Er zijn potjes/geldbronnen binnen de gemeente ( OFA/SOFA) binnen N.O.Fryslan (ANNO) en binnen de provincie Fryslan (NUON geld)
  4. Er is een lobbynetwerk met plannen in het kader van Wurkje for Fryslan

Met termen als Achtkarspelen = Prachtkarspelen komen we sociaal-economisch gezien niet verder. Een beleid geënt op “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg “ biedt geen perspectief. We zullen in Achtkarspelen vol aan de bak moeten om werk en bedrijvigheid te realiseren. We moeten in Achtkarspelen juist niet “gewoon “doen. We moeten lobbyen, slim en sluw zijn, innovatief en creatief zijn. En vooral lef tonen. No guts na glory. Succes berust niet op toeval maar is hard werken en dan dwing je succes af.

De PvdA stelt voor dat het college, eventueel samen met werkgevers (ABC) en werknemers (FNV/CNV), zich meldt bij Gedeputeerde Staten fan Fryslân om hen ervan te overtuigen hoe miserabel de sociaal economische situatie te Achtkarspelen is. En G.S. ervan te overtuigen dat Achtkarspelen projecten wil realiseren die grotendeels uit de geldpotten van de provincie Fryslân betaald moeten worden. Maak G.S. duidelijk dat Achtkarspelen aan de beurt is,

Immers, succes berust niet op toeval maar succes dwing je af !

Motie Economische en sociale crisis in 8K 02-2014

Economische en sociale crisis in Achtkarspelen Plan van Aanpak