Door Gerda Postma op 14 december 2013

Drank- en horecaverordening.

Gisteren is in de gemeenteraad de drank- en horecaverordening vastgesteld. Het blijft lastig om een balans te vinden tussen de sportverenigingen en dorpshuizen enerzijds en de commerciële horecavoorzieningen anderzijds. Een dorpshuis is het ontmoetingscentrum van een dorp maar mag niet concurrerend zijn met de plaatselijke horecagelegenheid tenzij deze beide aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen.

Ieder dorp is anders. De burgemeester heeft met de verordening een aantal kaders meegekregen. Binnen die kaders zal hij per situatie, en in overleg met alle betrokkenen, een keuze moeten maken. Dit lijkt de PvdA beter dan proberen alles in regels dicht te timmeren. Maatwerk dus!

Over een jaar gaan we evalueren waarbij alle betrokkenen goed gehoord worden. Daar waar nodig kunnen dan regels worden aangepast.

externe link: behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad van 12 december 2013