Dorpen in Achtkarspelen willen meer woningbouw

7 maart 2018

Theun Nicolai staat op plaats 2 bij de PvdA in Achtkarspelen. Woningbouw is een terrein waar Theun Nicolai nauw bij betrokken is. Samen met zijn partij heeft hij in de afgelopen maanden de wensen uit de dorpen in de gemeente aangehoord. Wat bij de gesprekken opviel is dat alle dorpen in Achtkarspelen behoefte hebben aan nieuwe woningen en met name voor aangepaste senioren woningen en woningen voor jongeren. Hoewel de gemeente zelf geen woningen bouwt schept het wel de voorwaarden door het aanbieden van bouwterreinen in de dorpen en houdt de gemeente rekening met de wensen van de inwoners bij de bestemmingsplannen. Feit is dat traditionele woningbouwers zoals de SWA nog maar mondjesmaat nieuwe woningen bouwen en anderen zich van de woningmarkt terug trekken en huurwoningen verkopen. Dit veelal door de krimpvrees in het noordelijk deel van Fryslân. Kramp door krimp op de woningmarkt. Waar de PvdA zich in deze discussie aan ergert is dat daarbij Noord-oost Fryslân op één grote hoop wordt geveegd terwijl het inwonertal in Achtkarspelen nog steeds toeneemt. Er is een grote behoefte aan woningen in segmenten voor senioren en jongeren en daarom wil de PvdA in de komende vier jaar ruimte geven voor 120 extra woningen in de gemeente.

In de ogen van Theun Nicolai is er in de gemeente Achtkarspelen een voor de hand liggende oplossing voor de vraag naar nieuwe woningen. Private investeerders/aannemers moeten de kans  krijgen om meer woningen te kunnen bouwen in Achtkarspelen. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen daarbij niet gehinderd door allemaal belemmerende regeltjes. De gemeente moet ondernemers een helpende hand bieden door hun te faciliteren. De vraag naar woningen is verschoven van traditionele huurwoningen naar levensloop bestendig voor senioren en klein en compact voor jongeren. Achtkarspelen moet kijken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld Tiny Houses.