6 juni 2013

De PvdA Achtkarspelen zoekt kandidaat raadsleden m/v.

De PvdA Achtkarspelen zoekt kandidaat raadsleden m/v voor de PvdA-lijst voor de raadsverkiezingen van maart 2014.

Wij stellen een lijst samen die een afspiegeling is van de bevolking: vrouwen en mannen, alle leeftijdscategorieën, autochtoon en allochtoon, alle opleidingsniveaus, verschillende beroepssectoren.

Wij zoeken volksvertegenwoordigers die

  • concrete ideeën hebben ter verbetering van de gemeente
  • de inzet hebben om ideeën te willen realiseren
  • benaderbaar zijn voor de inwoners van de gemeente, die kunnen luisteren
  • politieke kwesties in gewone, heldere taal kunnen uitleggen en overbrengen
  • sociaaldemocraat zijn en vraagstukken die in de gemeente spelen kunnen beoordelen en verwezenlijken op sociaaldemocratische wijze
  • sociaaldemocraat zijn en die in hun politiek handelen uitgaan van soberheid, dienstbaarheid en integriteit ( Erecode PvdA)
  • achter het landelijke en lokale verkiezingsprogramma staan
  • actief deelnemen aan de activiteiten van de afdeling en deelnemen aan campagneactiviteiten
  • die de weg binnen de PvdA kennen of zich eigen willen maken

Interesse?
Meld u aan voor donderdag 13 juni as. bij de secretaris van de PvdA Achtkarspelen: Anneke Jongejan-Veenstra, Parksterreed 3, 9233 LS Boelenslaan, telefoon 0512 341706, e-mail: ajongejanveenstra@hotmail.com

Meer weten?
Vraag het profiel raadslid aan bij bovenstaand adres of kijk op de site van de PvdA

Een tip geven?
Kent u iemand die in uw ogen kandidaat-raadslid zou moeten zijn? En die in ruime mate voldoet aan het hierboven beschreven profiel? Het bestuur van de PvdA Achtkarspelen wil het graag weten. U kunt contact opnemen met bovengenoemd adres.

Dit bericht is te vinden via de knop GR2014.