6 juni 2013

De PvdA Achtkarspelen zoekt kandidaat raadsleden m/v.

De PvdA Achtkarspelen zoekt kandidaat raadsleden m/v voor de PvdA-lijst voor de raadsverkiezingen van maart 2014.

Wij stellen een lijst samen die een afspiegeling is van de bevolking: vrouwen en mannen, alle leeftijdscategorieën, autochtoon en allochtoon, alle opleidingsniveaus, verschillende beroepssectoren.

Wij zoeken volksvertegenwoordigers die

  • concrete ideeën hebben ter verbetering van de gemeente
  • de inzet hebben om ideeën te willen realiseren
  • benaderbaar zijn voor de inwoners van de gemeente, die kunnen luisteren
  • politieke kwesties in gewone, heldere taal kunnen uitleggen en overbrengen
  • sociaaldemocraat zijn en vraagstukken die in de gemeente spelen kunnen beoordelen en verwezenlijken op sociaaldemocratische wijze
  • sociaaldemocraat zijn en die in hun politiek handelen uitgaan van soberheid, dienstbaarheid en integriteit ( Erecode PvdA)
  • achter het landelijke en lokale verkiezingsprogramma staan
  • actief deelnemen aan de activiteiten van de afdeling en deelnemen aan campagneactiviteiten
  • die de weg binnen de PvdA kennen of zich eigen willen maken

Meer weten?
Vraag het profiel raadslid aan bij bovenstaand adres of kijk op de site van de PvdA

Een tip geven?
Kent u iemand die in uw ogen kandidaat-raadslid zou moeten zijn? En die in ruime mate voldoet aan het hierboven beschreven profiel? Het bestuur van de PvdA Achtkarspelen wil het graag weten. U kunt contact opnemen met bovengenoemd adres.

Dit bericht is te vinden via de knop GR2014.