Door Theun Nicolai op 5 maart 0112

De nieuwe “Bijstand”.

Het kabinet Rutte / Verhagen komt met nieuwe plannen. Een nieuw plan is al tot uitvoering gekomen. Op de Afsluitdijk mag thans 130 km gereden worden. Een tijdswinst van 131 seconden is het gevolg. Proficiat!

Vele malen ingrijpender zijn de plannen omtrent de Bijstand. De Bijstand is het sociale vangnet waarop mensen als laatste op terug kunnen vallen.

Bijstand is voor noodgevallen, voor de allerzwaksten. Een bijstandsuitkering is daarmee een vorm van beschaving.

Indien een zelfverdienend kind inwoont bij zijn bijstandsouder wordt dit zelfverdienend kind geacht een bijdrage aan de gezamenlijke huishouding te leveren van € 131,- per maand. Zeg maar een soort kostgeld. De bijstandsouder wordt daarom gekort met € 131,- per maand. Klinkt redelijk.

Echter , de voorliggende plannen gaan veel verder dan het huidige kostgeld van € 131,-. De verplichte afdracht van kostgeld van het zelfverdienende kind zou wel eens kunnen oplopen tot € 600,- a € 1.000,- per maand. En daarmee is het zelfverdienende kind “gepromoveerd “ tot kostwinner die de plicht heeft zijn of haar bijstandsouder te onderhouden.

Deze situatie is niet sociaal en onacceptabel. Immers de jongere wordt gedemotiveerd om te gaan werken als ze hun inkomen ( grotendeels ) in de vorm van een verplicht kostgeld moet inleveren. Ook wordt het voor deze jongere onmogelijk gemaakt zelf een eigen bestaan op te bouwen.

Gelukkig gaat het nog om plannen en nog niet om de werkelijkheid. Plannen die de sneeuwschuiver verdienen!!

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai