19 november 2013

De gemeenteraad van Achtkarspelen in de periode 1974 – 1978.

Negentien leden telde de raad toen: 8 raadsleden van de ARP (Anti Revolutionaire Partij), 3 van de CHU (Christelijk Historische Unie), 1 GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). Dus in totaal 12 zetels werden bezet door partijen met een christelijke achtergrond.
De VVD had een zetel die bezet werd door Marianne Dubbeldam.
De Partij van de Arbeid was vertegenwoordigd door 6 personen. Ze zitten links op de foto.
De derde van links is Martinus Jongsma, dan komen Henk Pol, Gosse Hoekstra, Jac. S. Hiemstra. Daarachter staand Frans Nicolai en Pier Douma. Hiemstra was tevens wethouder. Een wethouder was en bleef toen onderdeel van de gemeenteraad.

M. Jongsma

1974-78Gemeenteraad Ach groot