Door Gerda Postma op 9 november 2013

De echte problemen blijven liggen…

Donderdagavond, na een week bedenktijd, heeft de gemeenteraad de begrotingsvergadering voortgezet.

De PvdA heeft vooraf haar bezwaar uitgesproken tegen de poppenkast die het college en coalitiepartijen van de gemeenteraad maken. De oorspronkelijke tegenstemmers van de CU waren weer ‘terug in het hok’ en ook het merendeel van het CDA. De begroting werd dus gewoon goedgekeurd. De vele miljoenen structurele tekorten die de nieuwe raad mag oplossen waren vergeten of in ieder geval niet meer zwaarwegend genoeg!

De PvdA is blij dat het amendement van de CU en het CDA om de kunstgrasvelden niet door te laten gaan is verworpen. De PvdA vindt het belangrijk dat sportfaciliteiten goed geregeld zijn. Met name Buitenpost had een groot probleem waar nu geld voor vrijgemaakt is om dit op te lossen.

Onze motie om structureel geld aan de voedselbank te geven is aangenomen. De motie om met een plan van aanpak te komen hoe wij een bijdrage kunnen leveren om de gevolgen van de crisis te bestrijden, kon niet rekenen op de steun van CDA en CU waardoor de stemmen staakten. De motie wordt de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.

Misschien dat ook nu beide partijen ‘tot inzicht’ komen en alsnog voor gaan stemmen. Zou een goede zaak zijn want we mogen ons niet neerleggen bij de stijgende werkloosheid en moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om de lokale werkgelegenheid een boost te geven. Woningbouw, woningverduurzaming, investeringen in leefbaarheid, recreatie en toerisme enzovoort.

Allemaal mogelijkheden om op korte termijn werk te genereren en daarmee iets te doen voor de vele bouwvakkers, ZZP-ers en ondernemers die nu zonder werk zitten.

Er is veel gerealiseerd deze coalitieperiode en dat heeft heel veel geld gekost maar de echte problemen zijn blijven liggen…