5 februari 2019

De dialoog met jongeren krijgt een vervolg

Op zaterdag 26 januari organiseerde de afdeling Achtkarspelen van de Partij van de Arbeid de eerste van een serie ontmoetingen mét en dóór jongeren en jong-volwassenen. De bijeenkomst vond plaats in sociaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost. Iedereen in Noordoost Friesland tussen de 15 en 30 jaar was welkom, ongeacht levensovertuiging of politieke opvatting.

De opkomst was laag: dit was echter één van de scenario’s waarmee de organisatoren bij voorbaat rekening hadden gehouden. Opvallend was echter de afwezigheid van de Jongerenraad in Achtkarspelen. Niettemin werd er levendig van gedachten gewisseld over een aantal onderwerpen: wonen, vervoer, cultuur (inclusief uitgaan), onderwijs, werk en milieu/duurzaamheid.

Discussieleider Hink Speulman kon tot besluit dan ook concluderen dat de bijeenkomst nuttig was geweest. ‘Veranderingen komen er alléén als jongeren en jong-volwassenen zich laten horen in de discussie over maatschappelijk relevante zaken. Zij moeten de toekomst medevormgeven’, meende hij. ‘De dialoog krijgt uiteraard een vervolg’, aldus Hink, ‘want we zijn nog lang niet uitgepraat.’

Foto: Jan Kloosterman