Door Jaap Braams op 23 juni 2013

De 4 Elementen in Stroobos: decor voor bezoek provinciale en gemeentelijke politici.

Stroobos – Provinciale en gemeentelijke PvdA politici brachten op vrijdag 21 juni een werkbezoek aan de camping/passantenhaven De 4elementen in Stroobos. Jannie Reitsema en haar team informeerden de politici en verzorgden een rondleiding over het terrein.

Jongeren van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke of psychosociale beperking kunnen op het campingterrein zelfstandig wonen in een woonboot of een woning. De 24-uurs begeleiding van deze jongeren vindt plaats door een vast team. Op dit moment wonen er een vijftal jongeren, maar dat aantal gaat de komende jaren gestaag groeien. De jongeren krijgen een individueel leer-werktraject door werkzaamheden uit te voeren op de camping of klusjes te doen bij particulieren in Gerkesklooster/Stroobos. Het project De 4 elementen van zakenman Piet Kuipers en het team van mevrouw Reitsema, hoopt het komend jaar een multifunctioneel centrum te realiseren op het campingterrein waar winkeltjes gevestigd worden en activiteiten voor de campinggasten en de plaatselijke bevolking plaats vinden.

Jannie Reitsema vertelde de PvdA- politici dat er vanaf de start van het project een goede samenwerking is met de gemeente Achtkarspelen. Wel voorziet zij een aantal problemen met betrekking tot vooral het landelijk beleid: te veel is nog onduidelijk. Het kan niet zo zijn dat de aanbieders van zorg en begeleiding, zoals bij de camping De 4Elementen, teveel tijd in regelgeving en protocollen moeten steken. Dan zou de eerste taak, de zorg, in het gedrang komen. Ze bepleitte bij de Statenleden Douwe Hoogland en Henni van Asten en de beide raadsleden Teun Nicolai en Jaap Braams om bij het overheidsbeleid te letten op de menselijke maat, de kleinschaligheid.

Over enige jaren zullen er volgens het begeleidingsteam enkele tientallen jongvolwassenen met een beperking op De 4elementen in Stroobos kunnen worden begeleid met als doel een zelfstandig bestaan op te bouwen. De warme uitstraling, de omgeving, de initiatieven die er liggen, het zijn allemaal ingrediënten voor een zorgconcept dat door politici omarmd moet worden. En die politiek moet zorgen voor een goed provinciaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van kleinschalige zorgondernemingen.

21 juni de 4 elementen  21 juni de 4 elementen 2